3,1°C

reklama
reklama
W sprawie zmiany przepisów dotyczących zwolnień z opłat za wyłączanych gruntów z produkcji rolniczej, położonych w granicach administracyjnych miast, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśnia, że nie jest planowana zmiana przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w tym zakresie.
Z informacji przekazanych przez izby rolnicze wynika, że rząd ma zamiar wprowadzić niekorzystne zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Chodzi mianowicie o zwolnienia z opłat gruntów wyłączanych z produkcji rolniczej na terenach leżących w granicach administracyjnych miast w celu pobudzenia inwestycji.
reklama
reklama

RSS Module