1.3°C

reklama
reklama
Właściciel gruntu, na którym znajduje się słup postawiony przez zakład energetyczny może starać się o odszkodowanie. Jednak aby to zrobić, najpierw należy ustalić kto jest właścicielem słupa oraz czy posiada on tytuł prawny do korzystania z naszej nieruchomości.
Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez 5 gatunków zwierząt chronionych. Jednak odpowiedzialność za te szkody nie obejmuje utraconych korzyści, a ogranicza się jedynie do szkody rzeczywistej, którą należy wykazać.
Termin na składanie deklaracji dotyczących odbioru chryzantem mija 12 listopada 2020 r. Deklaracje te należy składać w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce preferowanego odbioru kwiatów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasady bioasekuracji nie uznają kompromisów. Rolnik, który spośród wielu zasad bioasekuracji nie spełnił choć jednej, nie otrzymuje odszkodowania w przypadku wystąpienia ogniska ASF w jego gospodarstwie. To krzywdzące i niesprawiedliwe.
Ostatnie dni dały się wielu rolnikom we znaki. Gwałtowne burze, obfite opady deszczu i gradu, bardzo silny wiatr spowodowały niekiedy olbrzymie spustoszenie na polach. W tej sytuacji rolnicy powinni zgłaszać takie szkody do urzędów gmin.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wprowadzi zmian w zasadach przyznawania odszkodowań w ramach zwalczania chorób z urzędu, które pozwoliłyby na bardziej elastyczne podejście służb weterynaryjnych.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odniosło się do wniosku samorządu rolniczego dotyczącego kwestii odszkodowań oraz rekompensat wypłacanych w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń. Poniżej prezentujemy treść odpowiedzi z MRiRW.
W związku z konsultacjami poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, samorząd rolniczy przedstawił swoją opinię do nowelizacji ustawy, która zakłada uzupełnienie jej o brakujące przepisy w zakresie procedury zwrotu czasowo odebranych zwierząt ich właścicielom w przypadkach, gdy odebranie zwierząt było bezpodstawne.
Już od 13. listopada rusza nabór wniosków o pomoc dla tych gospodarzy, którzy ponieśli straty w uprawach w związku z wystąpieniem huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w 2017 roku. Dokumenty można będzie składać przez 14 dni, czyli do 27.11.
Rolnicy sygnalizują o dużych problemach z ubezpieczeniami suszowymi. Pełna stawka pomocy przysługuje gospodarzom, którzy ubezpieczyli swoje uprawy. Ale jak się okazuje, ARiMR honoruje jedynie polisy, które zostały zawarte przed ogłoszeniem suszy na danym terenie.
reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module