0.4°C

reklama
reklama
Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. podjął decyzję o zwolnieniu magazynów przystępujących bądź działających w Systemie Magazynów Autoryzowanych z opłat do 31 grudnia 2021 r. Giełdowy Rynek Rolny działa na podstawie licencji udzielonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
W okresie obowiązywania w Polsce stanu epidemii, w bieżącym sezonie produkcyjnym oraz w roku 2021 za czynności kontrolne przeprowadzane przez PIORIN będą obowiązywać obniżone stawki.
29 sierpnia 2016 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z 25.08.2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1354) w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów, zmieniając poprzednie z 13 października 2004 r.
Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w dniu 30 września 2016 r. upływa termin wpłaty II raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015.
Większość opłat za pobór wód powierzchniowych i podziemnych będzie pomniejszona trzykrotnie w stosunku do pierwotnie zaproponowanych w projekcie nowego Prawa wodnego - poinformował w środę wiceminister środowiska Mariusz Gajda.
Jak podało w piątek ministerstwo rolnictwa przewiduje się, że Agencja Rynku Rolnego wypłaci w terminie 13-16 czerwca br. wszystkie środki z tytuł programu pomocy dla producentów mleka. Całkowita kwota wsparcia tych środków przeznaczonych na ten cel stanowi 122,7 mln. zł.
W mijającym miesiącu rząd podjął dwie uchwały:– w sprawie ustanowienia programu pomocy producentom mleka i– w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocy producentom mleka.
Obniżona opłata sądowa w sprawach o czynności bankowe będzie przysługiwać wyłącznie konsumentom i rolnikom - stanowi nowela ustawy o opłatach sądowych w sprawach cywilnych, która w piątek weszła w życie. Sejm uchwalił ten przepis 18 marca.
reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module