13,1°C

reklama
reklama
Wykonywanie urządzeń melioracyjnych należy do właścicieli gruntów, jednak przepisy dają także możliwość wykonania ich na koszt Skarbu Państwa.
Opłata kaucyjna doliczana do ceny kupowanego oleju silnikowego stanie się faktem prawdopodobnie w IV kwartale 2021 r. Opłatę mają ponosić osoby samodzielnie wymieniające olej, czyli głównie rolnicy.
Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. podjął decyzję o zwolnieniu magazynów przystępujących bądź działających w Systemie Magazynów Autoryzowanych z opłat do 31 grudnia 2021 r. Giełdowy Rynek Rolny działa na podstawie licencji udzielonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
W okresie obowiązywania w Polsce stanu epidemii, w bieżącym sezonie produkcyjnym oraz w roku 2021 za czynności kontrolne przeprowadzane przez PIORIN będą obowiązywać obniżone stawki.
29 sierpnia 2016 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z 25.08.2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1354) w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów, zmieniając poprzednie z 13 października 2004 r.
Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w dniu 30 września 2016 r. upływa termin wpłaty II raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015.
Większość opłat za pobór wód powierzchniowych i podziemnych będzie pomniejszona trzykrotnie w stosunku do pierwotnie zaproponowanych w projekcie nowego Prawa wodnego - poinformował w środę wiceminister środowiska Mariusz Gajda.
Jak podało w piątek ministerstwo rolnictwa przewiduje się, że Agencja Rynku Rolnego wypłaci w terminie 13-16 czerwca br. wszystkie środki z tytuł programu pomocy dla producentów mleka. Całkowita kwota wsparcia tych środków przeznaczonych na ten cel stanowi 122,7 mln. zł.
W mijającym miesiącu rząd podjął dwie uchwały:– w sprawie ustanowienia programu pomocy producentom mleka i– w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocy producentom mleka.
Obniżona opłata sądowa w sprawach o czynności bankowe będzie przysługiwać wyłącznie konsumentom i rolnikom - stanowi nowela ustawy o opłatach sądowych w sprawach cywilnych, która w piątek weszła w życie. Sejm uchwalił ten przepis 18 marca.
reklama
reklama

RSS Module