16.2°C

Do środy 29 kwietnia wpłynęło ponad pół miliona wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW – poinformowała ARiMR. W tym roku wnioski można składać do 15 czerwca br.
Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW został wydłużony do 15 czerwca br. - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Komisja Europejska zezwoliła państwom członkowskim na wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej o jeden miesiąc. Wobec tego Polska również może skorzystać z tej możliwości.
Od 1 marca do 15 kwietnia 2020 r. rolnicy mogą składać oświadczenia, w których potwierdzają brak zmian w porównaniu do ubiegłorocznego wniosku o płatności bezpośrednie. Do kogo kierowane jest to rozwiązanie?
W związku z licznymi sygnałami ze strony rolników, którzy jeszcze nie otrzymali wypłaty płatności bezpośrednich za ubiegły rok, samorząd rolniczy złożył postulat do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyspieszenie tych wypłat.
- Polska bardzo mocno opowiada się za pełnym wyrównaniem płatności bezpośrednich w następnym okresie programowania 2021-2027. Nie ma już żadnych powodów, by utrzymywać zróżnicowanie historyczne między krajami Europy zachodniej a Europy środków-wschodniej – powiedział podczas swojego wystąpienia minister Ardanowski na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.
30 września 2019 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2019 r. Wynosi on 4,3782 zł za 1 EUR i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,2774 zł za 1 EUR).
Po 2020 roku w obu filarach realizowany będzie cel klimatyczny. Wiąże się to z wprowadzeniem wymogów rolno-środowiskowych w przypadku płatności z I filara.
Rolnicy złożyli już blisko 1,2 mln wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Wciąż ok. 140 tys. rolników nie złożyło dokumentów. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski do końca maja.
Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w niespełna miesiąc od rozpoczęcia przyjmowania e-wniosków o dopłaty bezpośrednie, rolnicy złożyli ich już ponad 220 tysięcy.
reklama

RSS Module