0.9°C

reklama
reklama
Na konta rolników do końca listopada br. wpływały zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich. Często zdarzało się, że sąsiedzi posiadający zbliżoną powierzchnię gospodarstw otrzymywali zupełnie różne kwoty zaliczek. Z czego wynikają te różnice?
Trwa wypłata zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich oraz innych płatności PROW za rok 2020. Według stanu na dzień 16 listopada br. łącznie z tego tytułu wypłacono ok. 10 mld zł, w tym ok. 9,2 mld zł w ramach płatności bezpośrednich.
Krajowa Rada Izb Rolniczych poinforomowała w komunikacie prasowym, że samorząd pozytywnie zaopiniował projekty rozporządzeń ministra rolnictwa i rozwoju wsi, przekazane do konsultacji publicznych w sprawie:
Wszystkie płatności bezpośrednie w roku 2021 mają być przyznawane na takich samych zasadach i w tej samej formie, co obecnie. Zmiany planowane są od roku 2022.
Do środy 29 kwietnia wpłynęło ponad pół miliona wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW – poinformowała ARiMR. W tym roku wnioski można składać do 15 czerwca br.
Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW został wydłużony do 15 czerwca br. - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Komisja Europejska zezwoliła państwom członkowskim na wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej o jeden miesiąc. Wobec tego Polska również może skorzystać z tej możliwości.
Od 1 marca do 15 kwietnia 2020 r. rolnicy mogą składać oświadczenia, w których potwierdzają brak zmian w porównaniu do ubiegłorocznego wniosku o płatności bezpośrednie. Do kogo kierowane jest to rozwiązanie?
W związku z licznymi sygnałami ze strony rolników, którzy jeszcze nie otrzymali wypłaty płatności bezpośrednich za ubiegły rok, samorząd rolniczy złożył postulat do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyspieszenie tych wypłat.
- Polska bardzo mocno opowiada się za pełnym wyrównaniem płatności bezpośrednich w następnym okresie programowania 2021-2027. Nie ma już żadnych powodów, by utrzymywać zróżnicowanie historyczne między krajami Europy zachodniej a Europy środków-wschodniej – powiedział podczas swojego wystąpienia minister Ardanowski na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.
reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module