Ustawowego zwolnienia z opłacania podatku od nieruchomości przez byłych rolników, tj. emerytów i rencistów, którzy posiadają mniej niż 1 ha gruntów i zaprzestali wykonywania działalności rolniczej, chciał samorząd rolniczy. Ministerstwo Finansów nie widzi jednak podstaw do wprowadzenia takiej zmiany.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o wysokości kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2020 r.
Zbliża się termin złożenia w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku podatkowego 2019 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że jak co roku - w zdecydowanej większości przypadków - rozliczy podatek dochodowy za emeryta i rencistę.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała wysokość rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za rok 2019.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że do 28 lutego 2018 roku, przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych z KRUS w 2017 r. emerytur i rent (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych emerytur i rent (formularz PIT-11A).
Niewykluczone, że niebawem wprowadzony zostanie nowy podatek dla rolników.
Przypominamy o zbliżającym się terminie na złożenie w KRUS zaświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
reklama reklama

Ogłoszenia

RSS Module