0.3°C

reklama
reklama
Polski eksport przetworzonych produktów jajecznych w 2019 roku ustanowił nowy historyczny rekord. Poprzedni rok przyniósł 25,4 procentowy wzrost wysyłek zagranicznych osiągając roczny wolumen na poziomie 46,2 tys. ton.
Od 30 września br. sprzedawane mięso na wagę będzie musiało posiadać znak flagi kraju pochodzenia.
W 2019 roku Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa wydała łącznie 59 470 świadectw fitosanitarnych dla towarów pochodzenia roślinnego eksportowanych poza Unię Europejską. Największy udział w eksporcie stanowiły jabłka.
Ponad 3/4 młodych ludzi mieszkających na wsi nie jest zainteresowanych prowadzeniem działalności rolniczej, co skutkuje migracją w poszukiwaniu pracy. Decyzja ta nie zawsze podyktowana jest jednak kwestiami ekonomicznymi. Takie wnioski płyną z raportu pt. „Dumni z polskiej żywności”, w ramach cyklu badań opinii publicznej POLSKIEGO MONITORA OPINII – wspólnej inicjatywy PKO Banku Polskiego – Partnera Strategicznego projektu, Fundacji Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) oraz Forum Zrównoważonej Technologii.
Przedsiębiorcy zainteresowani eksportem żywności na rynek Izraela mieli możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi sektora rolno-spożywczego oraz potencjału rynkowego tego państwa. W seminarium zorganizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wzięło udział blisko 40 przedsiębiorców reprezentujących różne sektory branży spożywczej.
Podczas konferencji prasowej minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski ustosunkował się do zarzutów opozycji dotyczących coraz droższej polskiej żywności, nazywając je histerią.
– Wspieraj polskich producentów, krajową gospodarkę i rolnictwo! Wybieraj żywność ze znakiem „Produkt polski” – apeluje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Czas na polskie superowoce!” - pod takim hasłem odbywa się kampania informacyjno-promocyjna, mająca na celu popularyzację owoców sezonowych. – Wybierajmy zawsze polskie truskawki, bo są najlepsze na świecie – mówił minister Jan Krzysztof Ardanowski.
Na początek polskie ziemniaki, następnie również mięso. Jak poinformowało MRiRW, podstawowym celem etykietowania żywności jest dostarczanie konsumentom spójnych i przejrzystych informacji, umożliwiających dokonywanie świadomych wyborów.
Polskie sery, produkty mleczne, świeże jabłka, makarony, kawior, napoje i soki owocowe, suszone owoce, słodycze, to produkty spożywcze najwyższej jakości, z którymi mogli się zapoznać spróbować goście odwiedzający polskie stoisko podczas londyńskich targów.
reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module