21,8°C

reklama
reklama
Rok temu o tej porze Wielka Brytania była drugim największym importerem drobiu z Polski. Obecnie kraj ten spadł na czwarte miejsce w rankingu najpoważniejszych odbiorców polskiego mięsa drobiowego. Zdaniem Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz gorsze wyniki eksportu do Wielkiej Brytanii są prostą konsekwencją Brexitu.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz zwróciła się do Ministra Rolnictwa o uruchomienie nadzwyczajnych mechanizmów wsparcia dla polskiego drobiarstwa. Zdaniem Izby bez publicznej pomocy branża może sobie nie poradzić, co wywoła długofalowe, negatywne konsekwencje dla całego środowiska drobiarskiego oraz dla gospodarki naszego kraju.
Grypa ptaków dziesiątkuje stada drobiu w Polsce wskutek czego wielu producentów i przedsiębiorstw drobiarskich balansuje na krawędzi bankructwa. Tymczasem – zdaniem producentów - polskie służby weterynaryjne intencjonalnie zwlekają z wydaniem decyzji o wypłacie odszkodowań za likwidowane ptaki – alarmuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.
reklama
reklama

RSS Module