7,6°C

reklama
reklama
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała listę kolejności przysługiwania pomocy dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”. Lista obejmuje osobno podmioty z województwa mazowieckiego oraz pozostałych województw.
Jeszcze tylko dzisiaj, 31 grudnia, Koła Gospodyń Wiejskich, które otrzymały w 2020 roku pomoc z ARiMR, mają czas na jej wykorzystanie. Także dziś upływa termin, do którego wszyscy posiadacze zwierząt oznakowanych owiec, kóz lub świń przebywających w siedzibie stada muszą dokonać ich spisu.
Nie wszyscy producenci rolni, którzy ponieśli straty spowodowane pandemią koronawirusa mogli skorzystać z dotychczasowych form wsparcia. Wielu z nich w dalszym ciągu pozostaje bez jakiejkolwiek formy pomocy. O pilne uruchomienie kolejnej tarczy osłonowej dla polskiego rolnictwa zaapelowały do ministra rolnictwa izby rolnicze.
Podczas konferencji minister rolnictwa Grzegorz Puda podsumował działania resortu rolnictwa w zakresie aktualnych programów pomocowych dla rolników: – Z ogromną satysfakcją przekazuję dziś Państwu dobre informacje.
Do 21 grudnia 2020 r. został wydłużony termin na złożenie przez producentów świń wniosków o przyznanie pomocy na wyrównanie utraconych dochodów w związku z ASF. Pierwotny termin upłynął 1 grudnia br.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda poinformował o podejmowanych na forum Unii Europejskiej staraniach o pilne uruchomienie interwencji rynkowej w postaci dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny i przyznanie pomocy dla producentów świń.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyznawała pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń. Kto może ubiegać się o pomoc?
Ostateczny termin złożenia wniosku o wsparcie w ramach operacji „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” przewidziany na 30 września br. jest zdecydowanie za krótki – apelują izby rolnicze. Wielu rolników może do tego czasu nie zdążyć przygotować wymaganych dokumentów.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji przypomina, że Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie finansowe.
Właśnie ruszyła rekrutacja do Programu Stypendiów Pomostowych. Czeka około 600 stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów. Sprawdź, kto może się o nie ubiegać.
reklama
reklama

RSS Module