9.2°C

Starsi, niepełnosprawni, schorowani – takich samotnych ludzi nie brakuje również na wsiach. Nie trzeba szukać daleko - być może to Twój sąsiad. Zwłaszcza teraz, w sytuacji jaką obecnie mamy w kraju, pomyślmy o tych osobach, pomóżmy im w dostarczeniu żywności i leków.
Obecnie w wielu przypadkach na dzień składania wniosku rolnik nie ma wiedzy, czy przekroczył swój limit pomocy, czy nie. Prowadzi to do absurdalnych sytuacji, w których rolnik „po fakcie” dowiaduje się o konieczności zwrócenia tychże środków wraz z odsetkami.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o planowanym szkoleniu z zakresu możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania M16 Współpraca w dniu 16.01.2020 r.
Jak informuje MRiRW, minister rolnictwa wkrótce ogłosi termin składania wniosków o pomoc dla poszkodowanych między innymi w wyniku suszy i powodzi do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz stawki pomocy. Planowym terminem, od którego ma się rozpocząć przyjmowanie wniosków jest na dzień dzisiejszy 3 października br.
W terminie od dnia 30 sierpnia 2019 r. do dnia 28 września 2019 r. będzie można składać wnioski na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem ASF.
Producenci, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedany tytoń lub sprzedane świnie mogą składać wnioski o pomoc. Nabory wniosków potrwają od 1 sierpnia do 14 sierpnia br.
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zaapelował do unijnego komisarza Hogana o pilne zwiększenie limitu krajowych środków na pomoc de minimis. Zdaniem resortu rolnictwa jest to w tym roku konieczne, ze względu na wystąpienie suszy i duże straty, jakie ponieśli rolnicy.
Rozpoczął się nabór wniosków o wsparcie przeznaczone dla rolników, którzy ponieśli w ubiegłym roku straty z tytułu huraganu, nawałnicy czy gradu. ARiMR opublikowała na swojej stronie internetowej formularze wniosków o przyznanie takiej pomocy.
Można już składać wnioski o pomoc klęskową. ARiMR przypomina, że odszkodowania są oferowane rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w tym roku z powodu suszy lub powodzi.
1,5 mld złotych – tyle środków rząd przeznaczył na pomoc dla gospodarzy, którzy ponieśli straty z powodu suszy. Na jakie wsparcie mogą liczyć poszkodowani rolnicy?
reklama

RSS Module