-0.5°C

reklama
reklama
Wielkopolski samorząd rolniczy do ministra rolnictwa w sprawie przyznawania wsparcia producentom trzody chlewnej: pieniądze trafiają do osób nie odczuwających kryzysu cenowego żywca wieprzowego. Według samorządu, pomoc ta powinna być skierowana wyłącznie do rolników prowadzących produkcję na własny rachunek.
Jeszcze w listopadzie ma zostać uruchomiona pomoc dla producentów trzody chlewnej prowadzących działalność rolniczą na obszarze strefy niebieskiej i czerwonej lub w obszarze zapowietrzonym i zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Straty producentów zostaną pokryte jedynie do wysokości 53 282 zł.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w planie finansowym na 2018 rok zwiększyła wysokość środków przewidzianych na udzielanie i wypłatę w 2018 roku pomocy wformie nieoprocentowanej pożyczki dla producentów świń z terenów objętych ASF o 15 mln zł, tj. do kwoty 56,5 mln zł.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi złoży wniosek o wsparcie dla producentów trzody chlewnej w związku ze spadkiem poziomu cen.
reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module