20,9°C

reklama
reklama
Według danych GUS, ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w czerwcu 2021 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 1,5%), jak i w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (o 16,0%).
W kwietniu 2021 r. ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,7%), jak i w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (o 10,9%).
W marcu 2021 r. ceny skupu podstawowych produktów rolnych, wzrosły zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 6,2%), jak i w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (o 5,3%). Niestety ceny wieprzowiny i ziemniaków wciąż pod kreską.
Pomimo że ceny skupu podstawowych produktów rolnych w styczniu 2021 r. nieco wzrosły w stosunku do grudnia 2020 r. o 0,3%, to w odniesieniu do stycznia 2020 r. były niższe o 3,6%. Najbardziej spadły ceny mięsa wieprzowego i ziemniaków.
Jeśli rolnik nie zgadza się z oceną jakości swojego towaru może zażądać jego ponownego zbadania i porównania uzyskanych wyników. W Polsce istnieje szereg możliwości weryfikacji wyników badań skupowanych płodów rolnych, z których można skorzystać.
O 6,1% spadły w grudniu 2020 r. ceny skupu podstawowych produktów rolnych w porównaniu z grudniem 2019 r. Najgorsza sytuacja przedstawia się na rynku żywca wieprzowego.
Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły 24 grudnia 2020 r. porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, w skład którego wchodzi między innymi Umowa o handlu i współpracy. Umowa ta będzie podstawą relacji UE-Wielka Brytania od 1 stycznia 2021 r., obejmując m.in. handel towarami rolno-spożywczymi i rybołówstwo.
W czerwcu 2020 r. w porównaniu z majem br. wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych. Niższe były ceny pszenicy, jęczmienia, owsa, ziemniaków i mleka krowiego. W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, w czerwcu 2020 r. ceny większości produktów rolnych były niższe. Wzrosły natomiast ceny pszenicy, kukurydzy i żywca wołowego.
W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR w sprawie cen śruty rzepakowej, sojowej i DDGS, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w piśmie z dani 1 czerwca 2020 r. poinformował, co następuje:
W kwietniu 2020 r. w porównaniu z marcem br. wzrosły ceny skupu zbóż. Niższe były ceny ziemniaków, żywca rzeźnego i mleka. Jednak w odniesieniu do tego samego okresu z ubiegłego roku, tegoroczne ceny większości produktów rolnych były niższe, wzrosły jedynie ceny pszenicy i trzody chlewnej.

RSS Module