14.9°C

reklama
reklama
W ramach konsultacji publicznych wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw mogą zapoznać się i zgłosić swoje uwagi do projektu ustawy „O przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi”. Uwagi można zgłaszać do 5 marca 2021 r.
10 grudnia br. na posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła trzy projekty ustaw przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.
Posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) proponują, aby w tym roku umorzyć składkę podatku rolnego, ze względu na występującą na obszarze całego kraju suszy i jej skutki, co wpłynęlo na znaczne obniżenie dochodów rolników.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożyło dziś projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin, mający na celu umożliwienie spełnienia wymagań importu spoza Unii Europejskiej.
Polskie Stronnictwo Ludowe chce wzmocnić rolę sołtysów i chociaż Sejm odrzucił projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich, ludowcy zdecydowali się na ponowne przedstawienie swojej propozycji. PSL chce, aby sołtysom wypłacano pensję w wysokości 1050 zł oraz aby rady sołeckie miały większe znaczenie dla lokalnych społeczności.
PSL złożył w sejmie projekt ustawy, na mocy której emeryci i renciści otrzymywaliby stały dodatek finansowy.
reklama

Ogłoszenia

RSS Module