8°C

reklama
reklama
W poniedziałek, 15 lutego, kończy się nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”, finansowanej z budżetu PROW na lata 2014-2020. W ramach tego programu można otrzymać wsparcie w wysokości do pół miliona złotych.
– Sektor mleczarski jest liderem postępu technicznego. W nowym PROW będziemy chcieli skierować znaczne środki na przetwórstwo – powiedział minister rolnictwa Grzegorz Puda podczas konferencji zorganizowanej przez Polską Izbę Mleka.
Krajowy Plan Strategiczny zastąpi w nowej perspektywie budżetowej dotychczas znany nam Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. W nowym okresie programowania to kraje członkowskie mają mieć większą swobodę w wydatkowaniu środków przeznaczonych na Wspólną Politykę Rolną, pod warunkiem spełnienia ambitnych celów środowiskowych oraz klimatycznych.
reklama
reklama

RSS Module