8,9°C

reklama
reklama
Samorząd rolniczy zwrócił się do MRiRW o wydanie jednoznacznej interpretacji stosowania opłaty cukrowej w rolniczym handlu detalicznym. Według KRIR, na podstawie zapisów w ustawie o zdrowiu publicznym trudno jednoznacznie stwierdzić kogo ta opłata dotyczy.
– Dobre relacje między wszystkimi ogniwami łańcucha, to warunek prawidłowej, rynkowej wyceny produktów, odzwierciedlającej faktyczne koszty produkcji i zapewniającej sprawiedliwy podział wartości dodanej i optymalny poziom inwestycji w całym sektorze rolno-żywnościowym – mówił podczas konferencji dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych minister Grzegorz Puda.
Samorząd rolniczy wnioskuje o przeanalizowanie przedstawionych problemów i przyjęcie przez ARiMR jednolitej interpretacji przepisów we wszystkich naborach wniosków w działaniu Modernizacja gospodarstw rolnych.
Minister Klimatu i Środowiska ustosunkował się do wniosku izb rolniczych w sprawie ustanowienia nadzoru nad kołami łowieckimi przez starostów powiatowych oraz unormowania kwestii szacowania szkód w uprawach. Resort nie przewiduje zmian w przepisach, gdyż wiąże się to z dodatkowymi kosztami.
Jagnięcina Podhalańska w 12 odsłonach to projekt realizowany w ramach Inicjatywy Jagnięcina Podhalańska, którą Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi rozpoczął w 2020 roku w porozumieniu z Gminą Kościelisko.
Funkcjonujący w ustawie od kilkudziesięciu lat obowiązek utrzymywania zjazdów z dróg publicznych przez właścicieli nieruchomości sąsiadujących pozostanie bez zmian – poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Zmiany przepisów w tym zakresie chciały izby rolnicze uważając, iż to w obowiązku zarządców dróg powinno być odpowiednie utrzymanie drożności przepustów drogowych pod zjazdami.
O zmianę przepisów dotyczących utrzymania zjazdów z dróg publicznych zaapelowały do ministra infrastruktury izby rolnicze. Zdaniem samorządu rolniczego właściciele działek nie powinni odpowiadać za utrzymanie zjazdów znajdujących się między użytkowanym gruntem a drogą.
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza nowy jesienny konkurs pn. „Domowe przetwory w kolorach jesieni - konkurs na przepis ze zdjęciem”, którego celem jest dokumentacja tradycyjnych i nowoczesnych domowych sposobów utrwalania żywności oraz ich szeroka popularyzacja. Pokażcie nam jakie robicie przetwory na zimę! Dla autorów najciekawszych przepisów przewidziane są nagrody pieniężne.
Większość Polaków chce zakazu upraw roślin genetycznie modyfikowanych, a mając wybór, wybrałaby produkt pochodzący od zwierząt karmionych paszą bez GMO – wskazują badania, na które powołuje się resort rolnictwa. Od 1 stycznia zaczęły obowiązywać nowe zasady oznaczania takich produktów – „Bez GMO” w przypadku produktów roślinnych i „Bez stosowania GMO” w przypadku żywności pochodzenia odzwierzęcego. Nowy system znakowania ma pomóc konsumentom w świadomym wyborze, ale może jednak wprowadzać w błąd.
System monitoringu suszy oraz zasady szacowania strat w gospodarstwach poszkodowanych przez suszę nie spełniają swojej roli i są krzywdzące dla rolników. Dlatego też samorząd rolniczy ponownie zwrócił się do ministra rolnictwa o podjęcie inicjatywy w zakresie zmian przepisów tak, aby stan faktyczny na polach znajdował odzwierciedlenie w raportach, a poszkodowani rolnicy mogli otrzymać pomoc.
reklama
reklama

RSS Module