14°C

Podczas wczorajszej dyskusji nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt posłowie skupili się głównie na zwierzętach futerkowych, omijając temat zakazu uboju rytualnego, który jest najistotniejszy z punktu widzenia rolników.
„Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota” - to hasło Forum Ekonomicznego 2020. Wśród tematów poruszanych podczas spotkań i paneli dyskusyjnych znalazła się kwestia narodowości kapitału oraz promocji polskiego rolnictwa.
- Rząd PiS nie pozostawi rolników bez pomocy w sytuacji klęsk żywiołowych czy innych nieszczęść, które mogą dotykać tę wyjątkowo trudną i ryzykowną działalność człowieka – mówił podczas Ogólnopolskiego Święta „Wdzięczni Polskiej Wsi” minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.
Do tragicznego wypadku doszło podczas podczepiania pługa do ciągnika. Nie wiadomo w jaki sposób maszyna przewróciła się i przygniotła rolnika.
Minister Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się z ministrem rozwoju gospodarczego, handlu i rolnictwa Ukrainy Igorem Petraszko. Ministrowie omówili stan współpracy dwustronnej w dziedzinie rolnictwa.
– Czy wzrost szacunku dla rolników i ich pracy, dzięki której rolnictwo europejskie zdało egzamin w czasie kryzysu COVID-19, przełoży się na dochody rolników? Wydaje się, że bogate społeczeństwo chciałoby płacić za żywność jak najmniej – mówił minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas posiedzenia nieformalnej Rady Ministrów rolnictwa państw UE.
Brak opadów oraz wysoka temperatura powietrza spowodowały zwiększenie się deficytu wody w glebie. Największe niedobory wody dla roślin uprawnych występują w północno-zachodniej Polsce.
Mamy czas intensywnych prac polowych, natomiast pola należące do rolnika są często rozproszone nawet w znacznych odległościach od jego gospodarstwa. Czy w takim razie rolnik pozostający w kwarantannie może przemieścić się na pole oddalone od jego gospodarstwa?
Rozpoczął się formalny proces dyskusji na szczeblu europejskim na temat przyszłości obszarów wiejskich pt. „Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich”. Efekty proponowanych przez KE rozwiązań będą miały wpływ również na polskie rolnictwo.
Na drodze krajowej 15 między Koźminem Wielkopolskim a Wałkowem, baloty słomy przewożone na przyczepie nagle zaczęły płonąć. Akcja gaśnicza trwała ponad trzy godziny.
reklama reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module