23,6°C

reklama
reklama
Premier Mateusz Morawiecki odbył wizytę w rodzinnym gospodarstwie rolnym w Marianowie Brodowskim. Podczas zorganizowanej w gospodarstwie konferencji prasowej premier Morawiecki zapowiedział w ramach Polskiego Ładu nowe rozwiązania dla rolników.
Minister rolnictwa Grzegorz Puda przedstawił najważniejsze elementy, które w ramach rządowego programu „Polski Ład” mają służyć wspieraniu rolnictwa i rozwojowi obszarów wiejskich:
Jak wskazują wyniki badania „Polska Wieś i Rolnictwo 2020”, respondenci, którzy w czasie pandemii koronawirusa skorzystali z usług Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ocenili jego działalność dobrze lub bardzo dobrze.
Rząd pomoże pszczelarzom oraz producentom rolnym, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W ostatnim czasie obserwuje się znaczny wzrost liczebności zwierzyny łownej, która wychodzi na pola powodując straty w uprawach i płodach rolnych. Jednak przy braku odpowiednich aktów prawnych, rolnicy oraz przedstawiciele jednostek samorządowych pozostają bezsilni.
30 kwietnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, którego budżet wynosi prawie 162 mld zł. Ile z tych środków zostanie skierowanych na obszary wiejskie i jakie działania sfinansowane?
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchomił możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Na jakich warunkach przyznawana jest pożyczka i kto może z niej skorzystać?
– Pomimo światowego kryzysu wywołanego pandemią, handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi nie załamał się. W ubiegłym roku odnotowano 7% wzrost wartości eksportu, w stosunku do roku 2019 – mówił minister rolnictwa Grzegorz Puda podczas debaty online inaugurującej VII edycję Targów World Food Poland.
Celem programu Agroenergia jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Kto i na jakich warunkach może skorzystać z tego programu?
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Projekt dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie przepisów tzw. „ustawy o płatnościach”.
reklama
reklama

RSS Module