13,1°C

reklama
reklama
30 kwietnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, którego budżet wynosi prawie 162 mld zł. Ile z tych środków zostanie skierowanych na obszary wiejskie i jakie działania sfinansowane?
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchomił możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Na jakich warunkach przyznawana jest pożyczka i kto może z niej skorzystać?
– Pomimo światowego kryzysu wywołanego pandemią, handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi nie załamał się. W ubiegłym roku odnotowano 7% wzrost wartości eksportu, w stosunku do roku 2019 – mówił minister rolnictwa Grzegorz Puda podczas debaty online inaugurującej VII edycję Targów World Food Poland.
Celem programu Agroenergia jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Kto i na jakich warunkach może skorzystać z tego programu?
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Projekt dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie przepisów tzw. „ustawy o płatnościach”.
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 30 marca 2021 r. przekazał do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej T. Kościńskiego uwagi samorządu rolniczego do projektu Krajowego Planu Odbudowy.
Powołanie Rady Kobiet w Rolnictwie weszło w życie. W zakresie swoich kompetencji Rada będzie rekomendować działania mające służyć promowaniu dobrych praktyk w rolnictwie i przetwórstwie, m.in. w produkcji ekologicznej żywności, a także dziedzictwa i kultury wsi.
Zwarta zabudowa i brak dużych przestrzeni – tak w większości przypadków można opisać osiedla mieszkaniowe z wielorodzinnymi blokami.
O tym, że rolnicy nie są ujęci w planach Funduszu Odbudowy po kryzysie Michał Kołodziejczak z AGROunii mówił już wielokrotnie, były też próby porozmawiania osobiście z premierem Mateuszem Morawieckim oraz protesty o różnej skali podejmowane przez organizację.
Opłata kaucyjna doliczana do ceny kupowanego oleju silnikowego stanie się faktem prawdopodobnie w IV kwartale 2021 r. Opłatę mają ponosić osoby samodzielnie wymieniające olej, czyli głównie rolnicy.
reklama
reklama

RSS Module