-1.2°C

reklama
reklama
Tylko do 24 grudnia 2020 r. zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.
W niektórych przypadkach prowadzenia Rolniczego Handlu Detalicznego (np. sery, wędliny) należy zapewnić zaawansowany system nadzoru właścicielskiego, który uwzględnia okresowe badania laboratoryjne finansowane przez producenta. Koszt takich badań jest wysoki, niekiedy przekracza wartość produktów wytworzonych w gospodarstwie.
Rolnicy zainteresowani małym przetwórstwem lub rolniczym handlem detalicznym będą mieli więcej czasu na złożenie wniosku. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o miesiąc wydłużyła termin przyjmowania wniosków na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.
Pytania w sprawie rolniczego handlu detalicznego (RHD) przygotowała i przesłała Krajowa Rada Izb Rolniczych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dotyczyły one doprecyzowania i interpretacji zagadnień związanych z rolniczym handlem detalicznym (RHD).
Rolnicy zainteresowani przetwórstwem produktów rolnych lub ich sprzedażą w ramach rolniczego handlu detalicznego mogą już składać wnioski o dofinansowanie. 26 października 2020 r. ruszył nabór wniosków w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.
Z dniem 26 października 2020 r. rozpocznie się nabór wniosków na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny.
Przypominamy o upływającym w dniu dzisiejszym ostatecznym terminie na złożenie wniosku na małe przetwórstwo. Rolniczy handel detaliczny (RHD), umożliwia rolnikowi sprzedaż żywności wyprodukowanej i przetworzonej we własnym gospodarstwie bezpośrednio konsumentowi. Odbywa się to z pominięciem pośredników, co pozwala uzyskiwać lepsze ceny za sprzedawane produkty rolno-spożywcze. RHD jest więc dobrym sposobem na zwiększenie dochodów rolniczych rodzin.
O dziedzictwie kulinarnym i systemach jakości żywności dyskutowali minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, dr hab. Jarosław Dumanowski prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz prezes Fundacji Szkoła na Widelcu Grzegorz Łapanowski.
Rolnicy i ich małżonkowie, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego mogą ubiegać się o wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski na tzw. małe przetwórstwo można składać do 20 grudnia 2019 r.
Rolnicy i ich małżonkowie, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego mogą ubiegać się o wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski na tzw. małe przetwórstwo można składać do 20 grudnia 2019 r – przypomina ARiMR.
reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module