Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Środki dotyczące zdrowia publicznego”. Nabór ma na celu łagodzenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 dla branży akwakultury.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o naborze wniosków o dofinansowanie działania „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Nabór ma na celu łagodzenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 dla branży rybołówstwa morskiego.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o dofinansowanie w zakresie działania „Różnicowanie i nowe formy dochodów”. Na co można składać wnioski?
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie działania „Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów”. Na co można składać wnioski?
Od 30 stycznia do 17 lutego 2020 roku będzie można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie „Kontrola i egzekwowanie”. Nabór dotyczy działania Wspieranie Wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
Ulega zmianie kwota limitu środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach naboru „Środki dotyczące obrotu” Priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
Jak podaje Krajowa Rada Izb Rolniczych, 15 października br. w Brukseli odbyła się ceremonia wręczenia nagród przyznawanych przez Copa przy wsparciu prezydencji austriackiej, DG Agri oraz sponsorowanej przez AnimalhealthEurope.
Do 8 czerwca br. można składać wnioski o pomoc na „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę". Przedsiębiorstwa z sektora akwakultury mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach grupy operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z akwakulturą.  Jest to pomoc objęta działaniem 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” finansowanym z budżetu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze". Wnioski o takie wsparcie można składać do 8 czerwca 2017 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji. Na pomoc przeznaczono 50 milionów złotych.  (rpf) źródło: ARiMR
reklama reklama

Ogłoszenia

RSS Module