8,9°C

reklama
reklama
Minister Grzegorz Puda spotkał się z przedstawicielami organizacji rybackich – hodowców karpi. Spotkanie poświęcone było problematyce sprzedaży karpi i przepisów ją regulujących.
Masz stawy rybne, gospodarstwo rybackie? Właśnie trwa nabór wniosków o wsparcie covidowe dla branży akwakultury i rybołówstwa śródlądowego. Nabór trwa tylko 7 dni, od 2 do 8 października.
Nabór wniosków na „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury” ma na celu łagodzenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 dla branży przetwórstwa rybnego. 6 sierpnia jest ostatnim dniem, w którym można złożyć wniosek o dofinansowanie.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła pierwszy z trzech planowanych naborów wniosków o wsparcie dla branży przetwórstwa rybnego. Odbędzie się on w terminie 31 lipca – 6 sierpnia 2020 r.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Nabór ten ma na celu łagodzenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 dla branży rybołówstwa morskiego.
Środa 15 lipca jest ostatnim dniem, w którym rolnicy utrzymujący stawy hodowlane mogą złożyć wniosek o odszkodowanie z powodu strat w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych.
Od dziś, tj. 1 lipca 2020 r. rolnicy, którzy przez suszę lub powódź w 2019 r. ponieśli straty w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych, mogą składać wnioski o wsparcie. Nabór potrwa do 15 lipca 2020 r.
COPA i COGECA opublikowały raport uzupełniający dotyczący wpływu COVID-19 na sektor rolny, leśny i rybołówstwa w okresie od 20 do 30 marca 2020 roku. 20-30 marca 2020 r.
Przedstawiciele Federacji Organizacji Rybaków Śródlądowych i Polskiego Związku Wędkarskiego z Okręgu Mazowieckiego i Okręgu Poznańskiego spotkali się z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim. Rozmawiano o problemach dotyczących gospodarowania wodą, ze szczególnym uwzględnieniem małej retencji wodnej.
Ulega zmianie kwota limitu środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach naboru „Środki dotyczące obrotu” Priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
reklama
reklama

RSS Module