7,6°C

reklama
reklama
Ogólna liczba niemieckich właścicieli zwierząt gospodarskich dramatycznie spada. Dotyczy to zarówno hodowców świń, jak i producentów mleka. Wyraźnie widoczny jest trend w kierunku coraz większych gospodarstw hodowlanych.
Produkcja jaj konsumpcyjnych na Ukrainie pozostaje w trendzie spadkowym, co wpływa na wzrost ich cen. W styczniu 2021 roku podaż jaj z produkcji przemysłowej na ukraińskim rynku była o 23% niższa niż w takim samym miesiącu roku 2019.
Dotychczasowe działania Ukrainy zmierzają do ustanowienia równoważnych warunków z unijnymi standardami w zakresie produkcji zwierzęcej. Obecnie ukraińskie władze zamierzają włączyć do ukraińskiego prawa unijne regulacje dotyczące dobrostanu zwierząt dla każdego z obszarów, które uznaje UE.
 W 2020 r. kontynuowana była wzrostowa tendencja w eksporcie towarów rolno-spożywczych z Polski – od 2004 r. jego wartość wzrosła ponad 6-krotnie. W 2020 r. sprzedaż artykułów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła nienotowany dotąd poziom 34 mld EUR, o ponad 2 mld EUR wyższy niż rok wcześniej. Był to wzrost o 7% w porównaniu z rokiem 2019.
W Korei Południowej grypa ptaków pustoszy stada drobiu, w tym towarowych kur niosek. Państwo to planuje zaimportować bez ceł do końca czerwca tego roku łącznie do 50 tys. ton świeżych jaj konsumpcyjnych i innych produktów jajecznych.
W związku z nowymi ogniskami grypy ptaków na Ukrainie, Komisja Europejska wstrzymuje decyzję o uznaniu regionalizacji dla tego państwa. To dobry sygnał między innymi dla polskich eksporterów drobiu.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda spotkał się z chargé d’affaires Ambasady Izraela w Polsce Tal Ben-Ari Yaalon. Rozmowa była okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy polsko-izraelskiej w dziedzinie rolnictwa, a także nakreślenia dalszych planów jej rozwoju.
W 2020 roku łotewskie władze wprowadziły zintensyfikowane kontrole jaj i przetworów jajecznych sprowadzanych z Ukrainy pod kątem zanieczyszczenia Salmonellą oraz pozostałościami substancji leczniczych.
Agencja APK – Inform opublikowała skorygowane w dół grudniowe prognozy dla eksportu ukraińskiej kukurydzy. Wynika z nich, że Ukraina wyeksportuje w sezonie 2020/21 do 23 mln ton kukurydzy, co oznacza o 20 proc. mniej w porównaniu do poprzedniego sezonu (minus 9 proc. w stosunku do listopadowych).
Egipskie służby weterynaryjne prowadzą działania zmierzające do uzyskania akredytacji dla lokalnych zakładów drobiarskich na eksport drobiu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
reklama
reklama

RSS Module