Samorząd rolniczy wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów i wprowadzenie zasady podzielności składki zdrowotnej dla pracownika sezonowego proporcjonalnie do liczby przepracowanych dni.
reklama reklama

Ogłoszenia

RSS Module