23.2°C

partnerzy:

reklama
13 sierpnia 2019 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas Rady Ministrów poinformował o stratach w rolnictwie spowodowanych wystąpieniem suszy w 2019 roku. O co, poza odszkodowaniem z zakładu ubezpieczeń, może wnioskować rolnik po oszacowaniu strat w uprawach?
Polska należy do krajów o najuboższych zasobach wodnych w całej Unii Europejskiej. Na jednego mieszkańca naszego kraju, w okresie suszy, przypada zaledwie 1000 m³ wody na cały rok. To nawet cztery razy mniej niż w innych krajach UE!
Środki w ramach de minimis kurczą się w zastraszającym tempie. Do końca roku pozostało do wykorzystania około 35 mln EUR. To niewiele, zważywszy, że należy jeszcze uwzględnić wzrost wydatków z pomocy po uruchomieniu na jesieni zwrotu dopłat do materiału siewnego. Zatem, na jaką pomoc w ramach de minimis, mogą liczyć rolnicy, w związku ze stratami spowodowanymi suszą?
W okresie od 1 czerwca do 31 lipca br. susza rolnicza wystąpiła na terenie wszystkich województw i objęła wszystkie uprawy. Najgorzej sytuacja przedstawia się w Lubuskim i w Wielkopolsce – tu notuje się największy deficyt wody.
– W powiecie czarnkowsko – trzcianeckim (Wielkopolska) miejscami od marca praktycznie nie było konkretnego deszczu – taki sygnał wpłynął do naszej redakcji od Kuby.
W dalszym ciągu odczuwalne są skutki suszy w podaży i cenach na rynku warzyw i owoców. Ceny nadal są bardzo wysokie, a jakość owoców i warzyw niższa od oczekiwanej.
Samorząd rolniczy wystąpił do ministra rolnictwa o zwolnienie rolników gospodarujących na obszarach objętych suszą z obowiązku wysiewu poplonów w ramach praktyki zazieleniania.
Majowe obfite opady deszczu i związane z nimi powodzie na południu kraju, następnie bijące rekordy upały i susza w czerwcu – pod znakiem dużej zmienności ukształtowała się tegoroczna pogoda w tych dwóch późno wiosennych miesiącach.
Jak podaje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -94 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 8 mm w stosunku do poprzedniego okresu (1 V-30 VI).
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa opublikował raport dotyczący monitoringu suszy w Polsce w okresie od 1 maja do 30 czerwca br. Wynika z niego, że jeszcze tylko w dwóch województwach nie notuje się suszy rolniczej.

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama

RSS Module