20,9°C

reklama
reklama
Począwszy od okresu wegetacyjnego 2020 r. wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji.
Z proponowanych przepisów wynika, że straty nie będą szacowane w sposób rzeczywisty, ale w oparciu o wskaźniki Instytutów. – Projektowane przepisy w chwili obecnej budzą zbyt wiele wątpliwości, żeby mogły być przyjęte w zaproponowanym zakresie – odpowiadają izby rolnicze.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie przewiduje obecnie zmian w sposobie liczenia strat. Jakiekolwiek zmiany w tym zakresie będą możliwe dopiero w trakcie prac regulujących udzielanie pomocy publicznej po 2021 – informuje MRiRW.
W przypadku niezgadzania się z decyzją zakładu ubezpieczeń co do oszacowania strat w uprawach, poszkodowany rolnik może odwołać się od decyzji powołując swojego rzeczoznawcę – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Rezygnacja z określania daty wystąpienia szkody w przedziale czasowym to jedna z kilku zaproponowanych zmian dotyczących zasad szacowania szkód w gospodarstwach.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na sygnały o trudnościach ze wskazaniem daty wystąpienia suszy przypomina o zasadach szacowania strat.

RSS Module