9.3°C

Szkoła rolnicza w Oleszycach na Podkarpaciu będzie czwartą szkołą resortową w tym województwie. Minister Jan Krzysztof Ardanowski oraz starosta lubaczowski Zenon Swatek i wicestarosta lubaczowski Paweł Głaz zawarli Porozumienie dotyczące przekazania tej placówki do prowadzenia przez MRiRW.
Minister Jan Krzysztof Ardanowski podpisał Porozumienie o przekazaniu do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół rolniczych wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. Oznacza to, że od 1 stycznia 2021 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanie się dla tej szkoły organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny.
Od 1 stycznia 2020 r. sieć szkół resortowych rozszerza się o kolejną szkołę rolniczą - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu.
Od 2021 roku do grupy resortowych szkół rolniczych dołączą dwie szkoły rolnicze z województwa kujawsko-pomorskiego. W Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy minister Jan Krzysztof Ardanowski podpisał dokument, na mocy którego powiat mogileński przekaże Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzenie szkoły rolniczej w Bielicach, a powiat nakielski prowadzenie szkoły rolniczej w Samostrzelu.
Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem dotyczącym szkolnictwa rolniczego. Zdaniem Zarządu należaloby podjąć działania mające na celu wypracowanie i wdrożenie takiego modelu zawodowego szkolnictwa rolniczego, który będzie odpowiadał obecnym potrzebom i będzie dopasowany do współczesnych czasów.
Od stycznia 2020 roku w skład rolniczych szkół pod patronatem ministerstwa rolnictwa wejdzie Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu.
Od 1 stycznia 2019 r. do sieci szkół resortowych dołączył Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku (powiat Dębicki, woj. podkarpackie) – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jest to już pięćdziesiąta trzecia szkoła rolnicza prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i trzecia w woj. podkarpackim. Zespół Szkół w Brzostku to placówka z bogatymi tradycjami w zakresie oświaty rolniczej.

RSS Module