0.3°C

reklama
reklama
Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez 5 gatunków zwierząt chronionych. Jednak odpowiedzialność za te szkody nie obejmuje utraconych korzyści, a ogranicza się jedynie do szkody rzeczywistej, którą należy wykazać.
reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module