To łakomy kąsek dla rolników i brokerów. TUZ Ubezpieczenia rozpoczął sprzedaż jesiennego pakietu ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatą z budżetu państwa. TUZ Ubezpieczenia oferuje rolnikom kompleksową ochronę obejmującą wiele ryzyk.
W obecnej, jesiennej kampanii ubezpieczeniowej środki na dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyczerpały się po dwóch dniach. Teraz rolnicy nie mają już możliwości zawarcia polisy z dopłatą do składki.
Jeśli nie zgadzasz się z opinią ubezpieczyciela na każdym etapie sporu istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady e-mailowej Rzecznika Finansowego. 
W związku na obecną sytuację spowodowaną epidemią COVID-19 i brakiem możliwości rzeczywistego oszacowania kwot wpływów jakie uzyska Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2020 r., kwota jaką będą mogły być objęte dopłaty stosowane do składek ubezpieczenia, zostanie ustalona przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie wcześniej niż w czerwcu br. - informuje MRiRW.
Obecne przepisy nie dają możliwości ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od padnięcia. Objęcie takim ubezpieczeniem z dopłatą skarbu państwa do składki zdarzenia losowego jakim jest padnięcie zwierzęcia pozwoliłoby na ograniczenie strat finansowych w gospodarstwie.
Uchwalona niemal 30 lat temu ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników była już wielokrotnie nowelizowana. W dalszym ciągu jednak rolnicy zgłaszają wiele zastrzeżeń i wskazują na nierówne traktowanie ubezpieczonych w KRUS i ZUS. Jakie są te nierówności?
Z dniem 1 stycznia 2020 roku w życie weszły nowe przepisy prawne dotyczące m.in.: paliwa rolniczego, dopłaty do składek ubezpieczeniowych, maksymalnych sum ubezpieczenia, oznakowania produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów.
Ubezpieczenia rolno-spożywcze nadal nie cieszą się popularnością, mimo że opłata składki stanowi o wiele mniejszy wydatek od likwidacji szkód. Mimo że towarzystwa ubezpieczeń oferują wystandaryzowane polisy, to są otwarte na negocjacje i dopasowanie ceny polisy do możliwości przedsiębiorcy. Broker ubezpieczeniowy zapewnia kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe i biznesowe.
Projekt rozporządzenia, po uwzględnieniu uwag z konsultacji społecznych, określa następująco maksymalne sumy ubezpieczenia w 2020 r. :
Z udziałem ekspertów ds. ubezpieczeń rolnych oraz naukowców zajmujących się tą problematyką oceniano możliwości włączenia do Planu Strategicznego interwencji wspierających ubezpieczenia w rolnictwie.
reklama reklama

Ogłoszenia

RSS Module