Była szansa na zdjęcie strefy niebieskiej w powiatach poznańskim i szamotulskim, jednak kolejne ogniska ASF w Wielkopolsce oddaliły tę nadzieję. Komisja Europejska nie przychyliła się do wniosku strony polskiej w tej sprawie.
W Polsce już kilkukrotnie próbowano zmienić ustawę o ochronie zwierząt wprowadzając zakaz uboju rytualnego. Jak będzie tym razem?
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego uznała ukraiński materiał siewny za równoważny z unijnym. Oznacza to, że materiał siewny zza naszej wschodniej granicy w pierwszej kolejności trafi na rynki sąsiadujące z Ukrainą, w tym do Polski.
– Czy wzrost szacunku dla rolników i ich pracy, dzięki której rolnictwo europejskie zdało egzamin w czasie kryzysu COVID-19, przełoży się na dochody rolników? Wydaje się, że bogate społeczeństwo chciałoby płacić za żywność jak najmniej – mówił minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas posiedzenia nieformalnej Rady Ministrów rolnictwa państw UE.
1 września rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny. Jest obowiązkowy i obejmie wszystkie gospodarstwa rolne zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Komisja Europejska opublikowała krótkoterminową perspektywę dla branży mleczarskiej w Unii Europejskiej w 2020 roku. Z prognozy tej wynika, że wielkość skupu mleka w UE może osiągnąć około 144 mln ton. Jest to poziom o 0,7% więcej niż w 2019 roku.
Do 10 lipca br. będą trwały konsultacje projektu założeń Rocznego Programu Prac na 2021 r. z organizacjami branżowymi, międzybranżowymi i organizacjami producentów.
Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel, w piśmie przesłanym do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, zwrócił uwagę na trudną sytuację sektora drobiowego w kontekście pandemii CO VID-19 i wniósł o uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania mięsa drobiowego na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i ograniczenie przywozu mięsa drobiowego do UE, Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen poinformowała, że Komisja przyjęła już szereg środków mających na celu złagodzenie społeczno-gospodarczego wpływu pandemii COVID-19, w tym na sektor rolnictwa.
Podpiwek kujawski został wpisany do rejestru Komisji Europejskiej, tworzonego w ramach europejskiej polityki jakości i ochrony wyjątkowych produktów regionalnych, jako produkt posiadający Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG).
Copa Cogeca apeluje: w związku z pandemią koronawirusa istnieje ryzyko wystąpienia problemów w zaopatrzeniu krajów Unii Europejskiej w białka pochodzenia roślinnego w najbliższych miesiącach.
reklama reklama

Ogłoszenia

RSS Module