21,3°C

reklama
reklama
Ukraina konsekwentnie zmierza do umocnienia swojej pozycji handlowej na rynkach państw unijnych. Do tej pory Państwo to wdrożyło blisko 80 proc. unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i 45 proc. norm w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt.
Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej uzgodnili w czerwcu br. nałożenie embarga na Białoruś, a jednym z elementów ma być wprowadzenie całkowitego zakazu importu soli potasowej i nawozów potasowych. Decyzja ta przysporzy problemów rolnikom, którzy będą musieli liczyć się z podwyżkami cen oraz ograniczoną podażą tych nawozów.
Obszary wiejskie UE są kluczowym elementem europejskiego stylu życia. Zamieszkuje je 137 mln ludzi – tj. blisko 30 % ludności Unii – istanowią one ponad 80 % terytorium UE, wliczając wszystkie gminy Europy o małej liczbie ludności lub niskiej gęstości zaludnienia.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza organizacje branżowe, międzybranżowe i organizacje producentów do konsultacji projektu założeń Rocznego Programu Prac na 2022 roku.
W pierwszym kwartale 2021 roku unijny wywóz jaj i przetworów poza UE rósł w siłę. Po lutym 2021 roku unijne wysyłki jaj w skorupkach i ich produktów do krajów trzecich wyniosły 48,8 tys. ton, co oznaczało blisko 30 proc. wzrost wywozu w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020.
Zablokowanie Ukrainy w eksporcie mięsa do UE z powodu wybuchu grypy ptaków na Ukrainie w grudniu 2020 roku i zniesienie zakazu dopiero od drugiej połowy marca tego roku okazało się być bolesne dla ukraińskich eksporterów mięsa drobiowego na rynek unijny.
30 kwietnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, którego budżet wynosi prawie 162 mld zł. Ile z tych środków zostanie skierowanych na obszary wiejskie i jakie działania sfinansowane?
W sprawie opublikowania w dniu 15 kwietnia br. rozporządzenia KE ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, głos zabrał Główny Lekarz Weterynarii. Zdaniem Bogdana Konopki nowe przepisy wprowadzają ułatwienia dla hodowców trzody chlewnej z obszarów występowania ASF.
Według Komisji Europejskiej straty w rolnictwie są rozległe, a środki w budżecie UE ograniczone. Konieczne byłoby uruchomienie środków z rezerwy kryzysowej, co wymagałoby redukcję płatności bezpośrednich otrzymywanych przez wszystkich rolników.
Eksport jaj i przetworów jajecznych z państw Unii Europejskiej do krajów trzecich osiągnął w 2021 r. znaczny wzrost. Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz, w styczniu tego roku wzrósł on o 36,3% w porównaniu do stycznia roku 2020 i osiągnął wolumen 23,1 tys. ton.

RSS Module