16.4°C

partnerzy:

reklama
Komisja Europejska w połowie października 2018 roku opublikowała pogłębiony raport dotyczący kondycji ekonomicznej unijnych gospodarstw rolnych w latach 2014-2015. Jest to dokument, który obrazuje systemowe zależności (czasem graniczące z alarmującym uzależnieniem) od unijnych dopłat, wydajność przedsiębiorstw rolnych oraz efektywność organizowania gospodarki rolnej.
Od początku tego sezonu tempo unijnego eksportu zbóż jest o około 20 proc. wolniejsze w porównaniu do 2017/18 – podaje internetowa platforma e-WGT. Import ziarna wzrósł niewiele, bo o około 4 proc.
Prezydium NSZZ Solidarność zaskarżyło nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników do Komisji Europejskiej. Przepisy dają możliwość zatrudniania pomocników rolnika, zwanych pomocnikami. Zdaniem związkowców taka forma zatrudnienia może być niezgodna z unijnym prawem.
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski poinformował unijnego komisarza Hogana o proponowanych przez Polskę zmianach w PROW 2014-2020. Jakich nowych rozwiązań domaga się polski rząd i czy jest szansa na ich realizację?
− Polski rząd nie godzi się na zmniejszenie środków na rolnictwo w unijnym budżecie – powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Czy sprzeciw Polski przyniesie jakieś efekty, czy los WPR jest już przesądzony?
W związku ze stratami suszowymi w Europie, Komisja Europejska przedstawiła dodatkowe wsparcia mające na celu zwiększenie dostępności paszy dla zwierząt gospodarskich. Mają być odstępstwa od zasad zazieleniania.
To już zapewne ostatni sezon z czasowym pozwoleniem na zaprawy zawierające którąś z trzech substancji z grupy neonikotynoidów. Minister rolnictwa wydał pozwolenie na stosowanie zapraw zawierających klotianidynę i tiametoksam, które… w kwietniu zostały zakazane przez Komisję Europejską.
Polski rolnik dostaje mniejsze dopłaty bezpośrednie niż rolnicy z większości innych krajów UE. Jesteśmy daleko w tyle za Belgami, Grekami, Maltańczykami czy Holendrami. Według wyliczeń, kwota płatności bezpośrednich w Polsce jest też niższa, niż unijna średnia, i to niemal o 9%.
Jak oceniasz unijną politykę rolną w zakresie promocji produktów rolnych? Nadarzyła się dobra okazja, aby wyrazić swoje zdanie! Komisja Europejska zbiera opinie na temat wdrażania i skutków unijnej polityki promocji rolnictwa.
W związku z trudną sytuacją polskich rolników dotkniętych skutkami suszy w uprawach na terenie prawie całego kraju Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił z wnioskiem do Komisarza Komisji Europejskiej Phila Hogana o pomoc z budżetu Unii Europejskiej.
reklama reklama

RSS Module