8.6°C

W najbliższy poniedziałek odbędzie się w Luksemburgu posiedzenie unijnej rady ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa.
Komisja Europejska opublikowała 14 września br. Komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady pn.: „Śródokresowy przegląd / rewizja wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014-2020. Budżet UE ukierunkowany na wyniki”.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył w minionym tygodniu w  XIV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, które odbywało się w Jachrance.
Sekretarz Stanu Jacek Bogucki uczestniczył w posiedzeniu nieformalnej Rady Ministrów Rolnictwa UE, która odbyła się 13 września w Bratysławie.
Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w dniu 30 września 2016 r. upływa termin wpłaty II raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015.
10 września br. Komisja Europejska ma opublikować rozporządzenia delegowane tworzące pakiet wsparcia dla producentów mleka.
Eksperci państw członkowskich UE uzgodnili szczegóły wartego 500 mln euro pakietu, który ma służyć wsparciu unijnych producentów mleka. Przyjmowanie pierwszych wniosków o pomoc ma się zakończyć 21 września - poinformowały w piątek źródła unijne.
Naukowcy apelują do Komisji Europejskiej, żeby utrzymała dotychczasowy zakaz stosowania w rolnictwie szkodliwych dla pszczół środków owadobójczych, zawierających neonikotynoidy.
Klęski żywiołowe w rolnictwie były, są i będą się pojawiać. Niestety człowiek nie ma takiej możliwości, aby zapobiegać wszystkim niekorzystym zjawiskom pogodowym występującym na Ziemi. Pomocą dla rolników z Unii Europejskiej, którzy ucierpieli w wyniku tego typu zjawisk, są programy wsparcia opracowane w celu przywrcania potencjału produkcji rolnej.
Program rozwoju rynków rolnych w Polsce do 2020 r. w czwartek trafi do konsultacji społecznych - poinformował szef resortu rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Dzięki programowi ma zwiększyć się konkurencyjność polskiego rolnictwa na rynku UE, mają wzrosnąć dochody rolników.
reklama reklama

RSS Module