21,1°C

reklama
reklama
Według najnowszego raportu IUNG, w okresie do 20 lipca susza rolnicza obecna była na terenie 15 województw i wystąpiła w 11 uprawach. Suszy nie stwierdzono jedynie w województwie małopolskim.
Począwszy od okresu wegetacyjnego 2020 r. wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowe narzędzie umożliwiające wyszukiwanie gatunków, powierzchni upraw oraz grupy upraw dla wybranej lokalizacji.
Na plantacjach zbóż odnaleźć już można liczne jaja skrzypionek, co zapowiada pojawienie się w niedalekiej przyszłości larw tych szkodników.
W połowie 2022 roku na rynku pojawi się aplikacja o szerokim zastosowaniu w uprawie roślin. Będzie ostrzegała przed agrofagami lub załamaniem pogody, powiadamiała o możliwych zagrożeniach na polu, a nawet sprawdzała, skąd pochodzi produkt i jakie środki były stosowane podczas uprawy.
 Środek ochrony roślin do przemysłowego zaprawiania nasion rzepaku o nazwie Cruiser OSR 322 FS będzie niedostępny w 2021 r. - zdecydował resort rolnictwa. Decyzja ta może skutkować podwyżką cen pozostałych, dopuszczonych zapraw.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do wzięcia udziału w opiniowaniu mapy drogowej, opublikowanej przez Komisję Europejską dla nowej strategii w dziedzinie ochrony gleby.
Z punktu widzenia przyrody szkodniki nie istnieją, bo każdy organizm ma swoją rolę do spełnienia. Jednak z perspektywy rolnictwa niektóre organizmy, jeśli występują w dużej liczebności, faktycznie wyrządzają nieodwracalne szkody w uprawach, powodując poważne straty w plonach.
W niektórych gminach zachodniej i południowo-zachodniej części naszego kraju, podobnie jak w Niemczech, gryzonie spowodowały znaczne szkody w uprawach rolnych.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchomił mechanizm dopłat do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia zdarzeń losowych.

RSS Module