16,9°C

reklama
reklama
Planowana zmiana w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie może doprowadzić do zablokowania inwestycji na wsi – ostrzegają izby rolnicze i piszą w tej sprawie do Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Chodzi o zapis, który umożliwiałby między innymi organizacjom ekologicznym składanie odwołań od decyzji wydawanej dla inwestycji prowadzonej przez rolników.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Rząd chce przedłużyć ten okres o kolejne 5 lat, tj. do 30 kwietnia 2026 r.
Minister Klimatu i Środowiska ustosunkował się do wniosku izb rolniczych w sprawie ustanowienia nadzoru nad kołami łowieckimi przez starostów powiatowych oraz unormowania kwestii szacowania szkód w uprawach. Resort nie przewiduje zmian w przepisach, gdyż wiąże się to z dodatkowymi kosztami.
Funkcjonujący w ustawie od kilkudziesięciu lat obowiązek utrzymywania zjazdów z dróg publicznych przez właścicieli nieruchomości sąsiadujących pozostanie bez zmian – poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Zmiany przepisów w tym zakresie chciały izby rolnicze uważając, iż to w obowiązku zarządców dróg powinno być odpowiednie utrzymanie drożności przepustów drogowych pod zjazdami.
Od 23 stycznia 2021 r. w jednej ustawie zostały uregulowane sprawy prowadzenia hodowli wszystkich gatunków zwierząt zaliczanych w Polsce do gospodarskich. Uwzględniono w niej również alpaki i jedwabniki morwowe.
Radosław Fogiel, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, podczas rozmowy na antenie Polskiego Radia zakomunikował, że stanowisko PIS w sprawie „Piątki dla zwierząt” jest niezmienne i będzie próba zrealizowania celów tej ustawy. Czy „Piątka” niczym bumerang wróci do Sejmu?
Choć każdego roku w Polsce powierzchnia uprawy konopi siewnych i medycznych zwiększa się, wielu producentów rolnych wciąż odstraszają restrykcyjne przepisy i groźba kar w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów THC w uprawach. Czy zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii zachęcą rolników do inwestowania w ten rodzaj uprawy?
Były minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski zabrał głos w sprawie protestów, które w ostatnim czasie przelewają się przez Polskę. W swoim oświadczeniu napisał, by rolnicy „nie dali się zmanipulować przez działaczy proaborcyjnych”.
Początkowo obowiązek czipowania ma dotyczyć wszystkich psów i kotów, jednak będzie mógł zostać rozszerzony o inne gatunki zwierząt – zapowiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje zmiany w Ustawie o grupach producentów rolnych i ich związkach. Projekt tych zmian został właśnie opublikowany w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.
reklama
reklama

RSS Module