20.1°C

Z dniem 1 lipca 2020 r.  wprowadzona została zmiana zasad kwalifikacji towarów i usług do podatku VAT w miejsce klasyfikacji PKWiU na klasyfikację CN. Jakie towary i usługi opodatkowane są preferencyjną stawką 8%?
W wyniku zmiany matrycy stawek VAT doszło do wyłączenia od 1 lipca 2020 r. z zakresu towarów objętych preferencyjną stawką VAT 8%, nasienia bydła i trzody chlewnej. Zatem nasienie będzie podlegało opodatkowaniu stawką VAT 23%.
Zarówno biała lista podatników VAT, jak i split payment są związane z płatnościami za faktury, które otrzymujemy od dostawców i które sami wystawiamy dla naszych odbiorców. Co rolnik powinien wiedzieć na temat tych uregulowań?
Organizacje związków zawodowych i pracodawców apelują do premiera Mateusza Morawieckiego o wstrzymanie prac nad propozycją podwyżki stawki VAT na napoje owocowe. Określają ją mianem drastycznej i ostrzegają, że będzie ona mieć bardzo niekorzystny wpływ na przedsiębiorców z branży przetwórstwa owoców i warzyw, rolników oraz sadowników.
Wysoka jakość polskich produktów, którą Ministerstwo Rolnictwa usiłuje wypromować za granicą nijak ma się do zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów podwyżki podatku VAT z 5 do 23% na napoje owocowe i warzywne. Podwyżki cen oznaczają z reguły jedno: gdzieś trzeba szukać oszczędności. Najczęściej znajduje się ją obniżając jakość produktu.
Proponowana przez Ministerstwo Finansów podwyżka stawki VAT na nektary i napoje owocowe lub warzywne z 5% do 23% będzie odczuwalna nie tylko przez polskich producentów, ale również rolników i sadowników. 
Ministerstwo finansów wycofło się z projektu zwiększenia stawki VAT na leki weterynaryjne z 7 do 23 proc. To mogło uderzy w całą branżę produkcji zwierzęcej i przetwórczej – informuje Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej.
Zgodnie  z wyrokiem  Naczelnego Sądu Administracyjnego, sadownicy, którzy przekazali owoce na tak zwaną bezpłatną dystrybucję, nie musieli uiszczać podatku VAT od dofinansowania przyznanego w ramach mechanizmu – informuje Związek Sadowników RP.
Dolnośląska policja rozbiła grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT poprzez fikcyjny obrót olejem rzepakowym.
Dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej są zwolnione z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
reklama

RSS Module