1.3°C

W 2021 rok polskie rolnictwo wchodzi z zapaścią cenową oraz popytową większości rynków rolnych. Właściwie jedynie na rynku mleka obserwuje się w tej chwili wzrost cen.Rolnikom coraz trudniej jest utrzymać produkcję, która staje się coraz mniej opłacalna. Wielu z nich już teraz odnotowuje straty. Czy jest szansa na przerwanie tego impasu?
Dane statystyczne wypadkowości w rolnictwie są coraz bardziej optymistyczne. Rolnicy przykładają większą uwagę do swojego bezpieczeństwa i stosowania się do obowiązujących przepisów.
Sytuacja na rynku trzody chlewnej jest katastrofalna. Tak fatalnej ceny żywca w skupie rolnicy nie pamiętają. Tymczasem projekt rozporządzenia zakładający umożliwienie uruchomienie pomocy finansowej dla producentów trzody został zatrzymany na etapie konsultacyjnym. Czy producenci świń doczekają się w końcu pomocy?
Działania podjęte przez Czechów i Belgów dowodzą, że walka z ASF może być skuteczna. W krajach tych nie odnotowano ani jednego zakażenia w hodowlach trzody. Czesi są wolni od ASF od lutego 2019. Belgia prawdopodobnie osiągnie status kraju wolnego od ASF w najbliższym czasie.
Wielkopolska Izba Rolnicza zabrała głos w sprawie nowego działania pomocowego „Dobrostan zwierząt”, które Ministerstwo Rolnictwa planuje uruchomić. Zdaniem WIR-u już sama nazwa jest myląca, sugeruje bowiem, że do tej pory rolnicy nie musieli zapewniać zwierzętom godnych warunków do życia.
Wielkopolska jest zagłębiem produkcji rolniczej, w tym produkcji zwierzęcej, co generuje bardzo duże ilości odpadów. Wiele gmin zwraca jednak uwagę na istotne problemy z wdrożeniem programu usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z produkcji rolniczej.
W dniach 6-7 września br. odbyło II Wielkopolskie Święto Soi zorganizowane w gospodarstwie rolnym Jana Chlasty w Nowych Skalmierzycach. W tym roku gospodarz przygotował poletka demonstracyjne o łącznej powierzchni około 12,5 ha. Na tym obszarze zasianych zostało dziewiętnaście odmian soi.
Ostatnie zjawiska pogodowe związane z bardzo wysokimi temperaturami oraz brakiem opadów nie sprzyjają uprawom. Rolnicy alarmują, iż występuje bardzo duże odparowanie wody, w szczególności na glebach klasy V i VI.
Tegoroczna sucha zima zafundowała nam niepokojąco niskie zasoby wody w glebie, wiosna brak opadów deszczu. Na polach panuje susza, która w krótkim czasie może doprowadzić do wstrzymania wzrostu roślin. Prognozy dla rolników nie są optymistyczne: w najbliższych dniach będzie coraz cieplej, nie ma również szans na deszcz.
reklama

Ogłoszenia

RSS Module