5.2°C

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”. Sprawdź, kto będzie mógł ubiegać się o wsparcie.
Wnioski w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, na wspólnym formularzu wniosku dla płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014-2020 mogą składać rolnicy ubiegający się w ARiMR o nowy rodzaj wsparcia finansowego z PROW 2014-2020.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o terminie, w którym będzie można składać wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Przypominamy, że dzień 29 listopada br. jest ostatnim dniem, w którym rolnicy mogą składać wnioski o pomoc suszową lub będącą wynikiem innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
W terminie od 30 grudnia 2019 do 28 stycznia 2020 r. będzie można składać wnioski na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” - informuje ARiMR. Udzielana pomoc pochodzi z poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” i jest objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Dziś, to jest 22 listopada 2019 r. upływa ostateczny termin złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji nawadniania gospodarstwa rolnego. Kolejne nabory dotyczące tego programu będą ogłaszane cyklicznie.
Właściciele lasów mają czas jeszcze tylko do 12 listopada na złożenie wniosku dotyczącego wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.
Od dnia 28 października br. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Nabór wniosków potrwa do 22 listopada br.
Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od 7 października do 20 listopada 2019 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Sprawdź, kto będzie mógł ubiegać się o wsparcie.
W dniach od 30 września do 29 października 2019 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

RSS Module