4.1°C

reklama
reklama
Od czwartku 11 marca br. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, będą mogli złożyć w ARiMR wniosek o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.
Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych został wydłużony o miesiąc – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach tego programu wynosi 100 tys. zł.
„Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego PROW na lata 2014–2020 został wydłużony do 29 marca 2021 r.
W poniedziałek 15 lutego 2021 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych”, finansowany z budżetu PROW na lata 2014-2020. Na razie zarejestrowanych zostało ponad 1000 wniosków na kwotę przekraczającą 457 mln zł.
Jeszcze tylko dzisiaj, 31 grudnia, ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy od rolników zainteresowanych dotacją na odtworzenie potencjału produkcji rolnej lub premię na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.
30 grudnia 2020 r. jest ostatnim dniem na złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej.
Do 21 grudnia 2020 r. został wydłużony termin na złożenie przez producentów świń wniosków o przyznanie pomocy na wyrównanie utraconych dochodów w związku z ASF. Pierwotny termin upłynął 1 grudnia br.
W związku z problemami dotyczącymi spełnienia warunku ubezpieczenia minimum 50% gospodarstwa w przypadku klęski podtopienia i zalania pól, samorząd rolniczy zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o szczegółowe wyjaśnienie tych przepisów.
Od 15 października do końca roku rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”.
Masz stawy rybne, gospodarstwo rybackie? Właśnie trwa nabór wniosków o wsparcie covidowe dla branży akwakultury i rybołówstwa śródlądowego. Nabór trwa tylko 7 dni, od 2 do 8 października.
reklama

Ogłoszenia

RSS Module