Od 15 października do końca roku rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”.
Masz stawy rybne, gospodarstwo rybackie? Właśnie trwa nabór wniosków o wsparcie covidowe dla branży akwakultury i rybołówstwa śródlądowego. Nabór trwa tylko 7 dni, od 2 do 8 października.
Już jutro, 30 września, rusza nabór wniosków na „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.
Jeszcze tylko do piątku 31 lipca rolnicy chcący posadzić na swoich gruntach las mogą składać wnioski o dofinansowanie. Sprawdź ile można zyskać.
Spośród wszystkich złożonych do tej pory wniosków o restrukturyzację zadłużenia, co drugi wniosek został rozpatrzony negatywnie lub odrzucony bez rozpatrzenia. To bardzo duży odsetek, bo aż połowa wniosków. Resort rolnictwa wyjaśnia co jest najczęstszą przyczyną odrzucania wniosków.
Poniedziałek 20 lipca 2020 r. jest ostatnim dniem na złożenie wniosku o wsparcie na nawadnianie gospodarstw. Celem działania jest zabezpieczenie upraw przed skutkami suszy.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Nabór ten ma na celu łagodzenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 dla branży rybołówstwa morskiego.
Już jutro, 25 czerwca, upływa termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 rok.
15 czerwca jest ostatnim dniem składania wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW w kampanii 2020. Od jutra za każdy dzień roboczy opóźnienia, należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc.
W tym roku ostatnim dniem na skuteczne złożenie oświadczenia jest 8 czerwca 2020 r. Tydzień później, 15 czerwca 2020 r. przypada ostateczny termin złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich oraz wybranych płatności w ramach PROW.
reklama reklama

Ogłoszenia

RSS Module