14°C

Już jutro, 25 czerwca, upływa termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 rok.
15 czerwca jest ostatnim dniem składania wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW w kampanii 2020. Od jutra za każdy dzień roboczy opóźnienia, należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc.
W tym roku ostatnim dniem na skuteczne złożenie oświadczenia jest 8 czerwca 2020 r. Tydzień później, 15 czerwca 2020 r. przypada ostateczny termin złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich oraz wybranych płatności w ramach PROW.
Samorząd rolniczy wystąpił 2 czerwca 2020 do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyjaśnienie oraz skorygowanie rozbieżności pomiędzy terminem zakończenia składania wniosków w wariancie Dobrostan krów mamek, podanym na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a informacjami przekazanymi doradcom rolniczym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
Z dniem 1 czerwca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków na „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”.
Od 1 czerwca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”. Nabór wniosków potrwa do 31 lipca 2020 r.
Wnioski o pomoc na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D można składać jeszcze tylko do 29 maja br.
Wnioski o pomoc na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D można składać jeszcze tylko do 29 maja br.
Rolnicy chcący ubiegać się o dotację z PROW 2014-2020 na inwestycje w nawadnianie gospodarstw mogą składać wnioski do 20 lipca br.
Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW został wydłużony do 15 czerwca br. - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
reklama

RSS Module