Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel poinformował, że podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych) do dnia 31 maja 2017 roku.
Dziś ostatni dzień na złożenie wniosków o zwrot podatku akcyzowego na olej napędowy zużywany do produkcji rolnej w gospodarstwie.
Zbierałeś faktury za paliwo w tym roku? Przypominamy o kolejnym terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.
Rolnik, jego małżonka czy członek rodziny, będzie mógł starać się o 100 tys. zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, np. na świadczenie usług czy handel. Nabór wniosków zapowiedziano na pierwszy kwartał 2017 r.
Trwa weryfikacja wniosków o wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych, które można było składać od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r.
Do ubiegłego tygodnia wpłynęło do ANR ponad 400 wniosków o zgodę na zbycie ziemi rolnej osobom niebędącym rolnikami - poinformowała w środę Agencja Nieruchomości Rolnych. 24 wniosków rozpatrzono pozytywnie, jeden negatywnie.
15 czerwca 2016 roku mija termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie.
15 czerwca 2016 roku mija termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie.

RSS Module