3,1°C

reklama
reklama
– W trwających negocjacjach z Parlamentem nie będziemy popierać tych propozycji Parlamentu, które utrudniać będą przygotowanie i wdrażanie planów strategicznych WPR oraz zwiększą obciążenia dla rolników i administracji krajowych – powiedział minister Grzegorz Puda podczas posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa AGRIFISH, które odbyło się w Brukseli 22-23 marca br.
Pogoń za zwiększaniem skali produkcji, dążenie do koncentracji i globalizacji całego sektora rolno-spożywczego doprowadzi za kilkanaście lat do sytuacji, w której rolnictwo będzie domeną jedynie dużych koncernów. Małe gospodarstwa rolne nie będą miały racji bytu – uważa komisarz ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Janusz Wojciechowski.
Właśnie zakończyła się możliwość zgłaszania uwag do projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. Wśród rolników budzi on sporo obaw, gdyż wiąże się z dodatkowymi kosztami i obowiązkami przy zachowaniu dotychczasowych środków.
Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda spotkał się z przedstawicielami Związku Podhalan w Polsce. Rozmowy dotyczyły wypasu kulturowego, między innymi w kontekście prac nad Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że do 15 lutego 2021 roku w trwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.
Brexit, umowy o wolnym handlu i WPR zdominowały dyskusję podczas wideospotkania Prezydencji COGECA, króra odbyła się 7 stycznia 2020 roku. Jedynym przedstawicielem Polski w Prezydencji jest Agnieszka Maliszewska pierwsza wiceprzewodnicząca COGECA.
Ustanowienie interpretacji pojęcia aktywnego rolnika odpowiedniej do warunków Polski jest konieczne ze względu na nadchodzącą Wspólną Politykę Rolną – uważają izby rolnicze.
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW ***I
Ministerstwo Rolnictwa poinformowało o formach płatności planowanych w nowym okresie programowania Wspólnej Polityki Rolnej. Na jakie programy wsparcia rolnicy będą mogli składać wnioski?
reklama
reklama

RSS Module