20.1°C

Na przełomie sierpnia i września tego roku ma zostać przeprowadzony nabór wniosków o pomoc dla tych gospodarstw, które poniosły straty w wyniku pandemii koronawirusa. Kto będzie mógł ubiegać się o to wsparcie?
Z Funduszu Inwestycji Samorządowych ma trafić do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich ponad 2,6 mld złotych – poinformował minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. I dodał: - Tak w praktyce wygląda współpraca i realizacja zobowiązań dotyczących wyrównywania szans rozwojowych dla wszystkich obywateli, a nie tylko dla elit.
Nowy program „AgroEnergia” skierowany jest do rolników indywidualnych, chcących zainwestować między innymi w odnawialne źródła energii. Rolnicy będą mogli otrzymać na ten cel częściowo bezzwrotne wsparcie finansowe.
Na wyższą pomoc mogą liczyć grupy, które decyzję o przyznaniu pomocy otrzymają po 12 czerwca 2019 r. Łącznie wsparcie może wynieść nawet do 500 tys. euro.Tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakończył się 31 maja br.
Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić na swoich gruntach las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z ARiMR. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych Agencji od 1 czerwca do 31 lipca 2019 r.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował o możliwość zaciągania pożyczek dla rolników ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Już od 13. listopada rusza nabór wniosków o pomoc dla tych gospodarzy, którzy ponieśli straty w uprawach w związku z wystąpieniem huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w 2017 roku. Dokumenty można będzie składać przez 14 dni, czyli do 27.11.
Rząd przygotował projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Zaproponowane zmiany mają zapewnić nowe formy wsparcia dla zadłużonych gospodarstw.
24 października minął termin składania wniosków o przyznanie pomocy na rzecz rolników, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi.
reklama

RSS Module