0.6°C

reklama
reklama
Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły 24 grudnia 2020 r. porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, w skład którego wchodzi między innymi Umowa o handlu i współpracy. Umowa ta będzie podstawą relacji UE-Wielka Brytania od 1 stycznia 2021 r., obejmując m.in. handel towarami rolno-spożywczymi i rybołówstwo.
Od 1 stycznia 2021 roku wymiana handlowa z Wielką Brytanią będzie odbywała się na zasadach dotyczących krajów trzecich. Do końca 2020 roku państwo to zakończy okres przejściowy i nie będzie już członkiem Unii Europejskiej.
Trwa polityczna rozgrywka pomiędzy Chinami, a Stanami Zjednoczonymi dotycząca wymiany handlowej.
Polska dąży do rozszerzenia wymiany handlowej w dziedzinie rolnictwa z Serbią.
Polska wieprzowina i drób zyskały dodatkowy rynek zbytu.
Polska dąży do rozszerzenia wymiany handlowej w dziedzinie rolnictwa z Indonezją.
Nie ma przeciwwskazań w eksporcie polskiej wołowiny na Białoruś.
Władze Korei Południowej podjęły decyzję o zniesieniu restrykcji względem polskiego drobiu.
Przemysł rolno-spożywczy jest strategicznym sektorem polskiej gospodarki. 
Polska od pewnego czasu może pochwalić się wzrastającą wymianą handlową z Indiami. Wszystko wskazuje jednak na to, że już wkrótce, nasz kraj zyska kolejnego, mocnego partnera na rynku azjatyckim.
reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module