16.2°C

Obecnie w wielu przypadkach na dzień składania wniosku rolnik nie ma wiedzy, czy przekroczył swój limit pomocy, czy nie. Prowadzi to do absurdalnych sytuacji, w których rolnik „po fakcie” dowiaduje się o konieczności zwrócenia tychże środków wraz z odsetkami.
reklama

RSS Module