10.2°C

Rolnicy chcący odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy do produkcji rolnej, mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego.
W 2017 roku producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w dwóch terminach, tj.:
Dziś ostatni dzień na złożenie wniosków o zwrot podatku akcyzowego na olej napędowy zużywany do produkcji rolnej w gospodarstwie.
Zbierałeś faktury za paliwo w tym roku? Przypominamy o kolejnym terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.
reklama

RSS Module