-1.2°C

reklama
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podało informację dotyczącą ułatwień w dostępie do programów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Na pierwszy kwartał 2017 roku zapowiedziano nabór wniosków w ramach „Pomocy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.
W celu poglądowego określenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego można skorzystać z kalkulatora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, zamieszczonego na stronie internetowej www.kalkulator-so.pl
Zmiany w ustawie dotyczą plantatorów, hodowców zwierząt oraz spraw związanych z prowadzeniem gospodarstwa.
Już w najbliższy wtorek mija termin na składanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej na „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych” finansowane ze środków PROW 2014-2020.
Będzie więcej pieniędzy na udzielenie wsparcia rolnikom, którzy ubiegali się wiosną tego roku o przyznanie pomocy na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych” finansowane w ramach PROW 2014 – 2020.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że od 31 października do 29 listopada 2016 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" finansowane ze środków PROW 2014 - 2020.
Trwa weryfikacja wniosków o wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych, które można było składać od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został przygotowany Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw.
reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module