13,1°C

reklama
banner_750x90
reklama
W ostatnich latach warunki pogodowe często zmuszają rolników do zbioru zielonej paszy z pola w krótkim czasie. Dodatkowo susza wpływa na mniejszą liczbę pokosów i ilość zebranej paszy zielonej.
Izby rolnicze zwróciły się do ministra rolnictwa o wprowadzenie zmian umożliwiających coroczne koszenie łąk na glebach torfowych. Obecne przepisy wymagają koszenia nie częściej niż co dwa lata.
Postulowane przez samorząd rolniczy przyspieszenie terminu koszenia łąk z 15 na 1 czerwca nie jest możliwe do zrealizowania w tym roku – poinformował resort rolnictwa. Niemniej jednak MRiRW nie wyklucza takiej zmiany w przyszłości.
Ze względu na panującą suszę i brak paszy niektórzy rolnicy nie spełnili w 2019 r. obowiązku niewykaszania łąk, które zadeklarowali we wniosku rolno-środowiskowo-klimatycznym.
Dłuższe okresy braku opadów atmosferycznych wywołują jeszcze groźniejszą w skutkach suszę glebową. Skalę czasową, w jakiej może dojść do suszy glebowej, stanowią 1 – 3 miesięcy.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa apeluje o zaprzestanie wiosennego wypalania suchych traw.
Użytki zielone są nieodłącznym elementem towarzyszącym produkcji zwierzęcej. Łąki i pastwiska zapewniają niezbędną dla przeżuwaczy paszę.
2017 rok można uznać za dobry pod względem plonowania – w większości gospodarstw zbiory kształtowały się na wysokim poziomie. Niestety wielu rolników nie mogło w pełni cieszyć się z takiego obrotu spraw, ponieważ w wielu regionach Polski pojawiły się problemy z przeprowadzeniem prac polowych.
Panująca od niedzieli pogoda nie napawa optymizmem głównie hodowców bydła. Jest to związane z terminami zbioru zielonek. Optymalnym czasem wykonywania tego zabiegu jest faza kłoszenia traw dominujących znajdujących się w runi.
W tym roku Białowieski Park Narodowy nie podpisze z rolnikami umów na dzierżawę łąk na potrzeby żubrów, lubiących w tych miejscach przebywać i żerować. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska unieważnił konkurs, w którym park starał się o pieniądze na ten cel.
reklama
reklama

RSS Module