9.2°C

Choć Krajowa Administracja Skarbowa zwalnia rolników z obowiązku wcześniejszego zgłaszania dostawy paliwa poprzez rejestrację w bazie danych, to jednak firmy paliwowe tego wymagają.
Ponad rok temu John Deere zdecydował się wprowadzić rewolucyjny w branży program „Gwarancja Spalania” zapewniający klientom rekompensatę środków w przypadku, gdy ciągnik spali zbyt dużo paliwa. Amerykański producent postanowił też nagrodzić rolników za ekonomiczną jazdę dwukrotnością zaoszczędzonych środków. Są już pierwsi nagrodzeni.
Aby uzyskać zwrot części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, każdy producent rolny powinien zbierać faktury VAT potwierdzające zakup.
W 2020 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Sprawdź, jaki jest limit zwrotu podatku akcyzowego w tym roku? Jakie obowiązują procedury?
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zmianę rozporządzenia i zwiększenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Z dniem 1 stycznia 2020 roku w życie weszły nowe przepisy prawne dotyczące m.in.: paliwa rolniczego, dopłaty do składek ubezpieczeniowych, maksymalnych sum ubezpieczenia, oznakowania produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakłada 1 zł za 1 litr oleju. Izby rolnicze: ta stawka jest za niska i w żaden sposób nie uwzględnia obecnych warunków prowadzenia produkcji rolniczej.
24 października 2019 roku do konsultacji publicznych skierowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zwrotu stawki podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r.
Rolnicy chcący odzyskać część środków przeznaczonych na zakup oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, mogą już składać wnioski.
W siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa została podpisana umowa z Orlen Paliwa na dostawy oleju napędowego do spółek zależnych KOWR. Jeszcze w tym roku trafi tam około 19 mln litrów paliwa. W przyszłym roku wolumen dostaw ma wynieść około 30 mln litrów oleju napędowego.
reklama

RSS Module