3.1°C

reklama
reklama
Dopłaty do materiału siewnego 2017 fot. OkiemRolnika.pl

Dopłaty do materiału siewnego 2017

Napisał  Sty 12, 2017

Agencja Rynku Rolnego podała informację o możliwości składania wniosków o przyznanie dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wnioski o dopłaty można składać od 15 stycznia do 25 czerwca 2017 r. W powyższym terminie będzie można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/ wysadzonego w okresie od 15 lipca 2016 r. do 15 czerwca 2017 r.): zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka)

Składając wniosek o przyznanie dopłaty należy zwrócić uwagę na to, że:
- wysokość stawek dopłat obowiązujących w 2017 r. będzie określona w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września,
- decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,
- w przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą mogą być objęte tylko te mieszanki, w skład których wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany

UWAGA! W 2017 roku obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty zostały zamieszczone w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”.

Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć15 000 euro.

(rup) rp / źródło: ARR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia