3°C

reklama
reklama
Wnioski o dopłaty do materiału siewnego do 25 czerwca fot. OkiemRolnika.pl

Wnioski o dopłaty do materiału siewnego do 25 czerwca

Napisał  Lut 23, 2017

Przypominamy, że do 25 czerwca 2017 roku można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wnioski przyjmują terenowe oddziały Agencji Rynku Rolnego.

O przyznanie dopłaty można ubiegać się z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2016 r. do 15 czerwca 2017 r.):
- zbóż ozimych 
- zbóż jarych 
- roślin strączkowych 
- ziemniaka 
- mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków roślin objętych systemem dopłat z wyłączeniem ziemniaka).

Przy składaniu wniosku o przyznanie dopłaty należy zwrócić uwagę na to, że:
- wysokość stawek dopłat obowiązujących w 2017 r. będzie określona w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września 
- decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów rozporządzenia RM 
- w przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą mogą być objęte tylko te mieszanki, w skład których wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany 
- obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty w 2017 r. 

Nowy wzór wniosku oraz szczegółowe informacje uzyskania dopłaty zostały zamieszczone tutaj. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Oddziale Terenowym ARR właściwym dla miejsca zamieszkania albo wysłać pocztą.

(rup) jm  

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia