19.6°C

GUS: prognozowane tegoroczne zbiory rzepaku i rzepiku około 23% lepsze od ubiegłorocznych fot. OkiemRolnika.pl

GUS: prognozowane tegoroczne zbiory rzepaku i rzepiku około 23% lepsze od ubiegłorocznych

Napisał  Sie 02, 2017

Główny Urząd Statystyczny podał wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2017 r, według których zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na 2,7 mln t, tj. o około 23% więcej od zbiorów ubiegłorocznych;

Korzystny wpływ na kształtowanie się produkcji roślinnej w bieżącym roku miały przede wszystkim:
- przeprowadzenie siewów zbóż i rzepaku w optymalnych terminach agrotechnicznych;
- dobre wyrośnięcie i rozkrzewienie roślin ozimych w końcowej fazie wzrostu jesienią 2016 r.;
- korzystne warunki zimowania upraw ozimych – niewielkie straty zimowe;
- lepszy od ubiegłorocznego stan zasiewów ozimych wiosną 2017 r.;
- dobry stan uwilgotnienia gleby w okresie wiosny oraz w czerwcu i lipcu 2017 r.

Niekorzystnie natomiast wpłynęły:
- nierównomierny rozkład opadów w okresie wiosny powodujący rejonami nadmierne uwilgotnienie gleby, uniemożliwiające terminowe prowadzenie siewów zbóż jarych i kukurydzy oraz sadzenie ziemniaków;
- małe wykorzystanie kwalifikowanego materiału siewnego;
- lokalnie występujące ekstremalne zjawiska klimatyczne, tj. burze i nawałnice połączone z opadami gradu i silnym wiatrem.

W drugiej dekadzie sierpnia 2016 r. rozpoczęto siewy rzepaku ozimego, a zakończono na początku września. Przebieg warunków pogodowych w okresie jesieni sprzyjał kiełkowaniu ziarna i wschodom roślin rzepaku. Rośliny weszły w stan zimowego spoczynku dobrze wyrośnięte i rozkrzewione.

Zima nie spowodowała większych strat w zasiewach rzepaku. Rzepak ozimy przezimował lepiej niż w roku poprzednim. Łącznie na obszarze całego kraju do zaorania zakwalifikowano jedynie ok. 1% (w 2016 r. – ok. 16%) powierzchni zasianej jesienią, a stan plantacji rzepaku ozimego, który pozostawiono pod tegoroczne zbiory, oceniano znacznie lepiej niż przed rokiem.

Wegetacja rzepaku wiosną, pomimo kwietniowych chłodów, przebiegała na ogół bez zakłóceń i w korzystnych na ogół warunkach pogodowych. Szacuje się, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w bieżącym roku zwiększy się w porównaniu do roku ubiegłego i wyniesie około 0,9 mln ha. Zbiory rzepaku i rzepiku wstępnie oszacowano na 2,7 mln t, tj. o około 23% więcej od ubiegłorocznych.

(rup) źródło: GUS

reklama