logowanie rejestracja

Zaloguj się na swoje konto

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Utwórz konto

Pola wymagane są oznaczone gwiazdką (*).
Nazwa *
Nazwa użytkownika *
Hasło *
Powtórz hasło *
E-mail *
Powtórz e-mail *
Captcha *

15.3°C

1/11

Oprysk na kukurydzę - wiosenna ochrona roślin niezwykle ważna

Napisał  Maj 18, 2020

Kukurydza lubi ciepłą i słoneczną pogodę, co przy warunkach panujących w Polsce oznacza z reguły późny siew. Optymalny termin przypada na drugą połowę kwietnia, a tradycyjnym wyznacznikiem jest początek kwitnienia mniszka lekarskiego.

Jako roślina uprawiana w szerokich rzędach (75 cm) i rzadkim siewie (8-12 roślin na 1 m2). Kukurydza ma bardzo wolne tempo wzrostu w początkowym okresie wegetacji, co sprawia, że jest szczególnie narażona na konkurencję ze strony chwastów.

Jednoroczne chwasty kukurydzy
Kilkadziesiąt gatunków chwastów atakuje pole kukurydziane, dlatego odpowiedni oprysk na kukurydze jest bardzo ważny. Spośródchwastówjednorocznych jednoliściennych, najbardziej powszechne są chwasty prosowate, szczególnie chwastnica jednostronna (kurze proso). Chwasty jednoroczne dwuliścienne najpowszechniej występujące w kukurydzy to: psianka czarna, szarłat szorstki, rumiany, komosa biała oraz rdesty .

Wieloletnie chwasty w kukurydzy
Spośród chwastów wieloletnich jednoliściennych, przeważnie atakuje kukurydzę perz właściwy, a wśród chwastów wieloletnich dwuliściennych ostrożeń polny oraz powój polny.

Największym niebezpieczeństwem dla zwierząt hodowlanych jest podawanie kukurydzy w której znajdują się nasiona trujących chwastów. Rozwój chwastów w kukurydzy prowadzi do zmniejszenia plonu ziarna i kiszonki, a w niektórych przypadkach do całkowitej utraty plonu.

Kiedy stosować herbicydy
Oprysk na kukurydze z użyciem herbicydów stosujemy gdy nasilenie występowania chwastów w łanie jest duże oraz gdy ich konkurencja w dostępie do słońca i składników w glebie ogranicza wzrost roślin. Poza tym o wyborze stosowania herbicydów decydują również względy organizacyjne, ekonomiczne, a przede wszystkim środowiskowe.

Te czynniki decydują o podaniu właściwej dawki środka chwastobójczego i użycia go we właściwym terminie. Wyróżnia się dwie grupy herbicydów: do stosowania doglebowego (przed wschodami roślin) i do stosowania nalistnego (po wschodach roślin)

Zwalczanie chwastów we wczesnej fazie wschodów
Najliczniejszą grupę niszczącą chwasty we wczesnej fazie wschodów kukurydzy takie jak komosa biała i wiele chwastów dwuliściennych stanowią preparaty należące do grupy regulatorów wzrostu. Preparaty te zawierają jako substancje czynne 2,4-D, MCPA oraz substancję czynną dikamba.

Oprócz wyżej wymienionych środków, sporą grupę stanowią mieszaniny z dodatkiem terbutylazyny, mniej niebezpiecznej dla środowiska. Aplikowane przed wschodami, do fazy 3 liści kukurydzy i na chwasty we wczesnych fazach rozwojowych, skutecznie zabezpieczają plantację przed konkurencją gatunków nawet tych późnowschodzących i są dobrze tolerowane przez większość odmian kukurydzy.

Niekorzystna pogoda to także znaczący czynnik ograniczający konkurencyjność tej rośliny uprawnej. Kukurydza ma pionowy wzrost i wąski przekrój, co ułatwia chwastom dominację nad kukurydzą. Nawet w najlepszych warunkach przez około miesiąc od momentu wysiania, powierzchnia pola kukurydzy jest szybko opanowywana przez chwasty. Prawidłowa strategia ochrony herbicydowej kukurydzy oparta jest na takich czynnikach jak: koszt ochrony 1ha, termin wykonania zabiegu, warunki pogodowe i agrotechnika, w tym stosowanie płodozmianu.

O tym by uprawa dobrze się rozwijała decyduje całkowite wyeliminowanie chwastów, najpóźniej do fazy 6-8 liści.

Doglebowe zwalczanie chwastów w kukurydzy
Opryski na kukurydze w formie herbicydów doglebowych najlepiej przenikają do gleby w warunkach dobrej wilgotności i przy starannym rozbiciu grud ziemi, w których znajdują się nasiona chwastów, z trudnością zwalczane przez herbicydy. W następnych fazach wegetacji uwalniają się pod wpływem wilgoci i powodują ponowne zachwaszczenie.

W ochronie przedwschodowej, herbicydy w większości przypadków stosuje się bezpośrednio po siewie, a przed wzejściem kukurydzy. Wówczas rośliny mają dobry dostęp do wody, składników pokarmowych i światła. Herbicydy doglebowe niszczą kiełki chwastów w glebie, a także na chwasty, które już wykiełkowały. W warunkach suszy efektywność działania herbicydów jest ograniczona.

Gdy panuje susza przeważnie stosuje się herbicydy doglebowe, wcześnie po wschodach, do 2-3, czasami do 4 liści kukurydzy. Dotyczy to herbicydów zawierających takie substancje czynne jak izoksaflutol, tienkarbazon w fazie do 1-2 liści i po wschodach metolachlor-S, mezotrion i terbytyloazyna do 1-3 liści.

Powschodowe zwalczanie chwastów
Obecnie nawet ponad 70% plantacji kukurydzy chroni się przed chwastami po wschodach. Dzieje się tak, ponieważ można odpowiednio dobrać herbicyd do stopnia zachwaszczenia zasiewów i gatunków chwastów występujących w glebie.

Taki dobór środka ułatwiają dawki dzielone stosowane po to by ograniczyć postanie zachwaszczenia wtórnego szczególnie gatunkami późnowschodzącymi. Efektywność oraz zakres zwalczanych chwastów można poszerzyć mieszając lub łącząc wzajemnie różne substancje aktywne.

Przykładem takiego wykorzystania powschodowego jest nikosulforon stosowany w mieszaninie z mezotrionem. Takie połączenie daje lepsze pokrycie powierzchni liścia, co umożliwia wydłużenie efektu chwastobójczego, aż do późnych faz rozwojowych kukurydzy oraz gwarantuje, że pozostanie na roślinach.

Największe możliwości zastosowania mają herbicydy z grupy sulfonylomocznikowych - nikosulfuron, rimsulfuron i foramsulfuron z jodosulfuronem metylosodowym. Te substancje aktywne szybko rozkładają się w glebie, bez negatywnych konsekwencji dla roślin.

Stosowanie ich bez efektu znoszenia, z różnego rodzaju adjuwantami lub aktywatorami, a także stosowanie różnymi metodami umożliwia znaczne poprawienie efektywności w zwalczaniu chwastów.

Niestety te substancje aktywne działają krótko oraz słabo niszczą perz i komosę białą, które zagrażają w zachwaszczeniu wtórnym. Poza tym ciągłe podawanie uodpornia niektóre gatunki chwastów na ich działanie.

Zwalczanie chwastów dwuliściennych
Skutecznie zwalczać chwasty dwuliścienne można używając oprysków na kukurydze, które zawierają substancje czynne sulkotrion, mezotrion czy tembotrion.

Na stanowiskach, gdzie pojawiają się samosiewy rzepaku i rdestu, efektywne działanie chwastobójcze daje mieszanina tritosulfuronu z dikambą wzmocniona dodatkiem adiuwanta. Gotową mieszaninę 2,4-D z florasulamem można podać tam, gdzie licznie pojawia się przytulia czepna nawet w stadium 7-8 okółków. Bromoksynil w formie proszkowej i płynnej lub z dodatkiem terbutyloazyny eliminuje z dobrym skutkiem przeważnie siewki bądź części nadziemne wielu gatunków chwastów dwuliściennych.

Nie poleca się eliminować chwastów dwuliściennych najpóźniej w fazie sześciu liści właściwych. Perz jest eliminowany w fazie 4-7 liści, gdy rośliny mają 20-25 cm, a chwasty prosowate najskuteczniej likwiduje się na początku krzewienia.

Dlaczego zwalczanie perzu jest ważne
Perz właściwy jest szkodliwy i trudny do zwalczenia. Chwast ten mocno pobiera powietrze z gleby dlatego prawie cała masa rozłogów na glebach uprawnych rozwija się głębokości około 15 cm. Jedna roślina wydająca pęd może opanować w ciągu sezonu wegetacyjnego 15 - 20 m2 powierzchni pola niezależnie od możliwości rozsiewania za pomocą nasion.

Chwast ten stanowi trudną konkurencję z roślinami w pobieraniu wody i składników pokarmowych z gleby. Na przeciętnie zaperzonym polu chwast ten pobiera z 1 ha od 50 do 100 kg azotu, 30 kg P2O5 i do 70 kg K2O. Na tak duży pobór z gleby składników pokarmowych przez perz wpływ ma późny zbiór słomy i dosyć rzadko wykonywane lub mocno opóźnione uprawki pożniwne.

Dlaczego zwalczanie chwastów w kukurydzy jest ważne
Jeżeli na plantacji kukurydzy nie ma chwastów gwarantuje to szybką wegetację i bardzo dobry plon. Chwasty już od wschodów stanowią silną konkurencję dla roślin, dlatego stosowanie oprysków na kukurydze jest bardzo ważne. Presja chwastów powoduje wydłużanie się nadmiernie roślin oraz nie ukształtowanie prawidłowego systemu korzeniowego. Skutkiem tego jest o 15-20 % słabszy system korzeniowy kukurydzy.

W późniejszej fazie fazie 5-6 liści nie jest już możliwe nadrobienie utraty końcowego plonu. Konkurencja chwastów powoduje, że kukurydza wytwarza mniejsze kolby i częściej ulega wyleganiu korzeniowemu. Ochrona roślin przed chwastami w pierwszych 40 dniach po wykonaniu siewu ma decydujący wpływ na wielkość plonu.

Priorytetem każdego producenta powinno być skuteczne wyeliminowanie roślin chwastów z plantacji, na samym początku wegetacji tej rośliny, gdyż później walka z nimi będzie zdecydowanie trudniejsza.

(rup) TK

reklama