Ograniczenia w stosowaniu środków ochrony roślin zawierających chloropiryfos fot. Paweł Pąk

Ograniczenia w stosowaniu środków ochrony roślin zawierających chloropiryfos

Napisał  Lip 03, 2018

Substancja czynna chloropiryfos może być stosowana w wybranych uprawach.

Jak podaje Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 2016 roku* wprowadzono ograniczenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin zawierających w swoim składzie substancję czynną chloropiryfos.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym rejestrem środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania, preparaty zawierające chloropiryfos mogą być użyte wyłącznie w uprawach:
- pszenicy ozimej i jarej,
- jęczmienia jarego,
- rzepaku, 
- śliwy,
- truskawki,
- ziemniaka,
- kapusty brukselskiej, 
- kalafiora, brokułu i kapusty głowiastej,
- oraz do zwalczania pędraków w szkółkach roślin sadowniczych, szkółkach leśnych, szkółkach drzew i krzewów ozdobnych oraz na plantacjach nasiennych.

Przypominamy, że stosowanie środków ochrony roślin niezgodnie z treścią ich etykiet, stanowi naruszenie przepisów ustawy o środkach ochrony roślin i może prowadzić do wystąpienia przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w produkowanej żywności.

W konsekwencji, może być wydany zakaz wprowadzenia wyprodukowanych płodów rolnych do obrotu oraz konieczność ich utylizacji.

* Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/60 z dnia 19 stycznia 2016 r., zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/205 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów chloropiryfosu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. UE L 14 z 21.01.2016, str. 1).

(rup) Anna Kamińska / PIORiN

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia