Wydrukuj tę stronę
Więcej środków do ochrony chmielu? © Václav Mach / fotolia

Więcej środków do ochrony chmielu?

Napisał  Sie 16, 2018

Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje do resortu rolnictwa o zwiększenie puli środków ochrony roślin dozwolonych na plantacjach chmielu. Czy już niebawem plantatorzy będą mieli większy wybór preparatów do ochrony swoich upraw?

Jak podaje KRIR, środki ochrony roślin, które stosowane są na plantacjach chmielu w krajach Unii Europejskiej zawierają substancje czynne takie jak: piraklostrobina, boskalid, quinoxyfen, ditianon czy abamektyna. Tymczasem w Polsce większość z nich jest dopuszczona do zastosowania w innych uprawach.

Resort rolnictwa odpowiada, że po zebraniu wszystkich informacji w tej sprawie „zwróci się do właścicieli zezwoleń dla tych środków z prośbą o stanowisko odnośnie możliwości rozszerzenia/wzajemnego uznania tych zezwoleń o uprawę chmielu”.

Według obowiązujących przepisów chmiel jest zaliczany do tzw. upraw małoobszarowych. Chmielowe plantacje stanowią w Polsce mniej niż 1% użytków rolnych (w dobrej kulturze rolnej).

- Uznanie uprawy chmielu za uprawy małoobszarowe, w świetle przepisów rozporządzenia PE i Rady (WE) dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin pozwala na zmniejszenie obciążeń administracyjno-finansowych związanych z procedurami udzielania zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin przeznaczonych do ochrony roślin uprawianych na małej powierzchni – podaje KRIR.

(rpf) Elżbieta Mikołajczyk / Źródło: KRIR