17.8°C

Aplikacje pomocne przy planowaniu i wyliczaniu dawek azotu fot. Paweł Pąk

Aplikacje pomocne przy planowaniu i wyliczaniu dawek azotu

Napisał  Lut 11, 2019

Centrum Doradztwa Rolniczego opracowało i udostępniło do pobrania na swojej stronie internetowej dwie aplikacje - do sporządzania planu nawożenia azotem oraz do wyliczania maksymalnych dawek azotu.

Aplikacje zostały opracowane w programie MS Excel na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (program azotanowy).

Pierwsza z nich służy do planowania nawożenia azotem upraw rolniczych, sadowniczych, warzywniczych i ozdobnych. Wykorzystując wskaźniki zawarte w Rozporządzeniu wykonywane są obroty stad zwierząt gospodarskich, na podstawie których obliczane są parametry obiektów do przechowywania nawozów naturalnych oraz produkcja tych nawozów w gospodarstwie.

Na tej podstawie można sporządzić plan nawożenia upraw nawozami naturalnymi i mineralnymi azotowymi. Program zawiera również arkusz do prowadzenia ewidencji stosowania nawozów azotowych oraz umowę sporządzaną w przypadku zbywania nawozów naturalnych.

Aplikacja do wyliczania maksymalnych dawek azotu zawiera arkusz do ewentualnego sporządzania obrotów stad zwierząt gospodarskich, na podstawie których wyliczana zostaje produkcja nawozów naturalnych w gospodarstwie.

Wykorzystując tabelę z maksymalnymi dawkami azotu z w/w Rozporządzenia można zaplanować stosowanie nawozów naturalnych i mineralnych azotowych w uprawach. Aplikacja zawiera również tabele do prowadzenia ewidencji stosowania nawozów naturalnych oraz mineralnych azotowych.

Obydwie aplikacje do pobrania > tutaj <

(rup) jp

reklama