29.9°C

Oprzędziki w soi fotolia

Oprzędziki w soi

Napisał  Lip 28, 2019

Upalna i sucha pogoda sprzyja oprzędzikom, które licznie występują w soi. Charakter i wielkość powstających szkód zależy głównie od liczby szkodnika oraz terminu ich masowego pojawu, a także od stopnia zaawansowania roślin we wzroście.

Najpowszechniej spotyka się oprzędzika pręgowanego i oprzędzika wielożernego, które żywią się wegetatywnymi częściami roślin.

Chrząszcze są długości 4–5 mm, barwy szarobrązowej, pokryte łuskami. Pokrywy skrzydeł mają wyraźnie paskowane, a głowa i przedplecze z trzema jasnymi liniami. Chrząszcze zimują w miejscu ostatniego żerowania. Składanie jaj intensywnie odbywa się na ziemi i przy szyjce korzeniowej soi, w czerwcu i lipcu.

Obok chrząszczy, szkodliwym stadium rozwojowym oprzędzików są także larwy. Żerują one w glebie, w brodawkach korzeniowych roślin bobowatych, a ich żerowanie zakłóca proces wiązania azotu atmosferycznego. Przy dużej liczebności larw dochodzi do spadku plonu na skutek ograniczenia wzrostu roślin oraz wytwarzania przez nie mniejszej liczby strąków, z gorzej wypełnionymi nasionami.

Wczesny siew oraz zlokalizowanie plantacji z dala od upraw innych roślin strączkowych, zwłaszcza wieloletnich, gdzie chrząszcze zimują, może zapobiec wystąpieniu oprzędzika.

W razie masowego pojawienia się szkodnika można zastosować interwencyjnie zarejestrowane insektycydy zawierające substancję czynną acetamipryd, np. Mospilan 20 SP, Kobe SP, Lanmos 20 SP, Sekil 20 SP, stosowane w dawce 0,2 kg/ha.

(rup) jp / Źródło: IOR

reklama