3.2°C

Przędziorek chmielowiec atakuje plantacje chmielu

Napisał  Lip 31, 2019

Na plantacjach chmielu na Lubelszczyźnie pojawił się przędziorek chmielowiec. Wysokie temperatury i niedostatek opadów sprzyjają rozwojowi tego szkodnika, należy więc systematyczne monitorować rozwój populacji.

Ocenę występowania przędziorka chmielowca należy wykonywać na 200 liściach pobranych z 40-50 roślin, szczególną uwagę należy zwrócić na rośliny rosnące na obrzeżach chmielnika. Obserwacje powinny być prowadzone systematycznie przynajmniej raz w tygodniu, najlepiej przy użyciu lupy.

Zabieg ochronny z wykorzystaniem środków chemicznych przeznaczonych do ograniczania przędziorka chmielowca na chmielu należy wykonać natychmiast po stwierdzeniu, że liczebność szkodnika przekroczyła próg ekonomicznej szkodliwości, który wynosi 5 ruchomych osobników dorosłych na jednym liściu. Zabieg należy powtórzyć po około 6 dniach.

Preparaty zalecane do stosowania w ochronie chmielu przed przędziorkiem chmielowcem:

- Kanemite 150 SC – w dawce 1,5-3,0 l/ha w zależności od fazy rozwojowej roślin. Środek należy stosować od fazy, gdy pędy osiągają 50% wysokości podpory (BBCH 35) do fazy całkowitego rozwoju szyszek (BBCH 79) z zachowaniem okresu karencji, który wynosi 21 dni. Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków. Wykazuje długie działanie, do kilku tygodni po zabiegu.

- Koromite 10EC lub Milbeknock 10 EC – w dawce 1,5 l/ha. Zalecana ilość cieczy użytkowej to 3000 l/ha. Środki należy stosować od pełni kwitnienia (50% kwiatostanów otwartych) do fazy zaawansowanego dojrzewania szyszek (50% szyszek zamkniętych – BBCH65-85). Obydwa preparaty zwalczają wszystkie stadia rozwojowe przędziorków. Wykazują wysoką skuteczność niezależnie od temperatury, ale nie zaleca się ich stosowania w temperaturze wyższej niż 30oC. Środki należy stosować na rośliny nieuszkodzone, opryskiwać całe rośliny, zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony blaszek liściowych.

(rpf) jp / Źródło: Instytut Ochrony Roślin